Logo Rijksoverheid

AERIUS, rekeninstrument voor de leefomgeving

Skip to contentWie iets wil ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied, heeft hiervoor een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. Met AERIUS Calculator kunnen initiatiefnemers het effect van projecten op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden berekenen.


Op basis van de uitkomst van de berekening die met AERIUS is gedaan kan een initiatiefnemer via het bevoegd gezag een vergunning aanvragen. Bevoegde gezagen kunnen de stikstofneerslag van projectaanvragen inboeken en verwerken.


Via deze site kunt u AERIUS producten openen en vindt u de documenten met uitleg over en achtergronden van de verschillende producten.Direct naar
AERIUS Calculator

Met AERIUS Calculator berekent u de depositie op Natura 2000-gebieden van een project.

Start AERIUS Calculator

AERIUS Register voor bevoegde gezagen verwerkt stikstofgegevens voor de boekhouding van het gebruik in stikstofbanken.

Start AERIUS Register

AERIUS Monitor

AERIUS Monitor laat de huidige en verwachte stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden zien.

Start AERIUS Monitor

Connect ondersteunt rechtstreeks verkeer van data tussen AERIUS en andere IT-systemen zonder gebruikersschil. Gebruikers kunnen hiermee taken automatiseren.

Start AERIUS connect

Met AERIUS Check kunnen ondernemers anoniem de stikstofneerslag van hun locatie bepalen en bekijken of de deze voldoet aan de regelingen.

Start AERIUS Check

Informatiepunt Stikstof en Natura 2000

Heeft u vragen over het gebruik van AERIUS producten? Neem dan contact op met het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12. U vindt er ook nieuwsberichten en informatie over het gebruik van AERIUS.