Masterclass AERIUS Connect

In september en oktober 2015 heeft het AERIUS team in samenwerking met het PAS-Bureau de Masterclass AERIUS Connect georganiseerd (2 dagdelen). Deelnemers waren zo’n 20 technische gebruikers van AERIUS bij adviesbureaus en overheden. De Masterclass bood de mogelijkheid om gezamenlijk een verdiepingsslag te maken op de inleiding op Connect zoals die gegeven wordt in de trainingen van PAS Campus. Een belangrijk onderdeel was het zelf schrijven van scripts voor het genereren van GML en het aansturen van de API van Connect. De ontwikkelde kennis en tooling zijn vrij beschikbaar (zie onderaan deze pagina).

Leerdoelen

De leerdoelen van de Masterclass voor de deelnemers waren:

  • zicht krijgen op de plek die AERIUS Connect inneemt op het AERIUS-palet
  • zicht krijgen op de mogelijkheden die Connect biedt
  • verdiepen van de kennis over IMAER, het Informatiemodel AERIUS
  • samen met de andere deelnemers aan de Masterclass  kennis en tooling genereren voor het aansturen van AERIUS via Connect
  • kennismaken met Connect 2015

Ook een Masterclass Connect volgen? 

Bij voldoende animo willen we de Masterclass in de toekomst herhalen. Heeft u ook belangstelling? We vernemen dit graag via de Helpdesk PAS & AERIUS.

Meer informatie en downloads