AERIUS Extra

AERIUS Extra is het platform voor de ontwikkeling van kennis en tools voor het gebruik van AERIUS. Met Extra ondersteunt en stimuleert het AERIUS team ontwikkeling van tools door externe partijen en gezamenlijke kennisontwikkeling met en door gebruikers. Resultaten worden zoveel mogelijk vrij beschikbaar gesteld.

Gerealiseerde producten en activiteiten