AERIUS Connect

Op 30 september 2016 is door het RIVM een nieuwe release van AERIUS Connect API uitgebracht. Lees de release notes voor belangrijke toelichting op de verschillen met de voorgaande versie en het nieuwsbericht over Connect Café.

AERIUS Connect ondersteunt rechtstreeks verkeer van data tussen AERIUS en andere IT-systemen, zonder tussenkomst van een gebruikersschil. Onderdeel van Connect is ook het informatiemodel IMAER dat het formaat van de uitgewisselde data beschrijft.

AERIUS Connect bestaat uit een protocol (API) om te communiceren met AERIUS, het informatiemodel IMAER en webservices.

API

Een Application Programming Interface (API) is een protocol dat het mogelijk maakt dat twee applicaties rechtstreeks en online met elkaar communiceren. Met de API van AERIUS Connect kan de gebruiker direct het rekenhart van AERIUS Calculator benaderen, zonder tussenkomst van de gebruikersschil van Calculator. Dit geeft belangrijke extra mogelijkheden om AERIUS te gebruiken:

  • De gebruiker kan grootschalige projecten en plannen doorrekenen die de ingestelde limieten van Calculator te boven gaan. Denk aan initiatieven zoals de aanleg van snelwegen en bedrijventerreinen. Dit is aan de orde bij databestanden met meer dan circa 250 emissiebronnen.
  • De gebruiker kan de in- en uitvoerbestanden voor AERIUS bewerken in zijn eigen geografische informatiesystemen en andere softwarepakketten. Het resultaat kan met behulp van de API van Connect online worden aangeboden aan het rekenhart van AERIUS Calculator.

IMAER

IMAER is het Informatiemodel van AERIUS. IMAER bevat een schematische weergave van de afspraken over begrippen en definities van data die worden gebruikt bij stikstofberekeningen. Het informatiemodel is technisch uitgewerkt in GML, het bestandsformaat waar AERIUS mee werkt.

Databestanden met stikstofinformatie die worden aangeboden via de API van Connect moeten voldoen aan IMAER. De documentatie van IMAER bestaat uit een beschrijving van het volledige informatiemodel en  factsheets waarin per sector wordt beschreven hoe IMAER moet worden toegepast.

Het gebruik van IMAER vereenvoudigt de uitwisseling van informatie en zorgt voor de benodigde standaardisatie, transparantie, kwaliteit en borging. IMAER voldoet aan de NEN3610 norm voor geo-informatie van de Rijksoverheid en is opgenomen in het register voor geostandaarden.

Webservices

AERIUS Connect Webservices biedt een aantal AERIUS-dataproducten aan als Open Data conform geo-standaarden zoals vastgelegd in de ‘Pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum en College Standaardisatie. De AERIUS Connect Webservices worden momenteel aangeboden als een WFS (Web Feature Service).  Gebruikers kunnen met zo'n WFS  de betreffende datasets direct vanuit hun eigen (geo-) systemen bevragen dan wel de datasets in verschillende bestandsformaten downloaden en eventueel verder bewerken.

Meer informatie