Toets onderhoudbaarheid broncode

Dit onderzoek is een kwaliteitstoets op de broncode van AERIUS, gericht op de onderhoudbaarheid van de software. De review is uitgevoerd door de Software Improvement Groep (SIG). Getoetst is aan het SIG/TÜViT Kwaliteitsmodel voor Trusted Product Maintainability, dat gebaseerd is op de ISO/IEC 25010 standaard voor software productkwaliteit.

Conclusies

SIG heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de broncode van AERIUS boven het marktgemiddelde ligt.

Met name verbetering van de documentatie kan de onderhoudbaarheid verder vergroten en helpen bij de overdracht aan beheerder RIVM. Verder adviseert SIG een geleidelijke overdracht aan het  RIVM, om deze zo goed mogelijk te laten verlopen.