Internationale wetenschappelijke review 2015

In juni 2015 is een internationale review uitgevoerd naar de wetenschappelijke onderbouwing van de berekening van ammoniakemissie en -depositie in Nederland. De hoofdvraag was of de depositieberekening op regionaal niveau een goede wetenschappelijke benadering is voor de werkelijke depositie in de afgelopen decennia. Met betrekking tot AERIUS werd de volgende vraag voorgelegd aan het review panel: is de regionale differentiatie/het lokale detail van de emissie, verspreiding en depositie van ammoniak in het AERIUS model wetenschappelijk verantwoord?

Conclusies en aanbevelingen

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de review over AERIUS zijn:

‘Dutch dispersion and deposition modelling can be considered as well fitted for assessment of regional spatial patterns. In particular, the Netherlands is to be  congratulated for its recent development of the AERIUS tool to support future local decision making.'

'As far as the Panel can see, based on the information presented, the AERIUS model of ammonia emission, dispersion and deposition is scientifically sound. The model is based on the OPS model which uses the well-established principles of Gaussian dispersion. The model allows local information on factors that affect ammonia emissions to be included. However, insufficient information was provided on the technical basis of the AERIUS model, which should be subjected to ongoing review.’

Meer informatie