Gebruikersacceptatietest AERIUS Calculator bèta 11.1

In maart 2015 is een Gebruikersacceptatietest (GAT) uitgevoerd van AERIUS Calculator bèta 11.1. Doel van de GAT was het testen van de toepasbaarheid in de PAS en de gebruiksvriendelijkheid van Calculator met het oog op de ingebruikname bij de inwerkingtreding van de PAS op 1 juli 2015.

Op vier locaties verspreid over het land namen in totaal 77 testers deel aan de GAT. De groep bestond grotendeels uit vergunningaanvragers (veelal adviseurs) en vertegenwoordigers van bevoegde gezagen.

De toepasbaarheid van Calculator is getoetst aan de hand van 19 verschillende testscenario’s voor de sectoren landbouw, industrie, verkeer en overig. De gebruiksvriendelijkheid van Calculator is getoetst met behulp van een Software Usability Measurement Inventory (SUMI-test). Dit is een veelgebruikte methode met internationale benchmarking.

De GAT werd georganiseerd door het PAS-Bureau en het projectteam GAT AERIUS Calculator bestaande uit vertegenwoordigers van provincies/omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat, RIVM en het AERIUS team. Opdrachtgever was de Stuurgroep Ontwikkeling & Implementatie PAS-instrumenten.

Algemene indruk

Uit het testrapport:

Bij de nabesprekingen van de vier GAT-dagen is over het algemeen aangegeven dat AERIUS Calculator een mooi programma is. Er zijn veel complimenten gegeven, met name over het gebruiksgemak. Enkelen noemden het een gigantische verbetering ten opzichte van programma’s waar nu mee gewerkt wordt. Wel bleek dat niet alles intuïtief wordt ervaren bij de allereerste kennismaking met de AERIUS Calculator, maar bijna alle testers toonden zich tevreden over het instrument: “Een paar uurtjes oefenen en dan kan ik er prima mee uit de voeten.”

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het testrapport:

  1. Vier testscenario’s (invoerbestanden met grote aantallen bronnen en grote oppervlakten) konden niet worden getest. De toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid voor ‘grote projecten’ is daarom niet getest. AERIUS Calculator is op het moment van het uitvoeren van de GAT niet geschikt om dit soort projecten door te rekenen.
  2. Er bestaat onduidelijkheid over het opstellen van databestanden met behulp van IMAER. IMAER beschrijft de voorwaarden waar het bestand aan moet voldoen qua structuur maar beschrijft niet hoe bijvoorbeeld een vaarweg ingegeven moet worden of hoe je op de juiste manier een wegenproject invoert.
  3. Er zijn geen andere blokkerende bevindingen geconstateerd bij de testscenario’s die zijn getest tijdens de GAT dagen.
  4. Er zijn acht bevindingen met ‘ernst’ hoog en vijf bevindingen in categorie 1. Deze bevindingen maken het werken onder de PAS lastig. Het oplossen van deze bevindingen vraagt dan ook prioriteit.
  5. Er is een groot aantal minder ernstige bevindingen die vaak voorkomen die van invloed zijn op het gebruikersgemak.
  6. De score van de SUMI enquête geeft een bovengemiddelde gebruiksvriendelijkheid aan.

Het testrapport geeft aan dat AERIUS Calculator kan worden vrijgegeven indien de meest belangrijke bevindingen (punten 1 en 2) worden opgelost.

Meer informatie