Gateway Review 2014

In april 2014 is een Gateway Review uitgevoerd naar de gereedheid voor implementatie van AERIUS.

Ter voorbereiding op de review heeft PBLQ HEC een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de informatie en het toekomstig beheer van AERIUS. Onderstaande resultaten komen uit dit onderzoek; de resultaten van de Gateway Review zelf zijn bedoeld voor de deelnemers aan het onderzoek.

Conclusies over kwaliteit van informatie

PBLQ HEC concludeert dat het AERIUS team voldoende maatregelen heeft genomen om de juistheid, volledigheid en actualiteit van ingevoerde en uitgevoerde gegevens te waarborgen. De reviewers stellen vast dat AERIUS aan de inputzijde zorgt voor adequaat beheer van data waar de berekeningen mede op gebaseerd zijn. Aan de outputzijde wordt gezorgd dat de uitkomsten niet gemanipuleerd kunnen worden, zodat juiste en volledige berekeningen worden aangeboden voor de vergunningverlening. De reviewers achten de door AERIUS getroffen voorzieningen voor aansluiting op de provinciale zaaksystemen voor vergunningverlening op orde.

Aanbevelingen over beheer

Een belangrijke aanbeveling betreft het vaststellen van het eigenaarschap van AERIUS en het maken van afspraken over het toekomstig beheer. Inmiddels heeft de regiegroep Natura 2000 en PAS het ministerie van EZ aangewezen als eigenaar. Het RIVM is aangewezen als beheerder van AERIUS.

Meer informatie