AERIUS Scenario

Op 17 mei 2016 is door het RIVM een service release van AERIUS Scenario 2015 uitgebracht. Lees de release notes voor belangrijke toelichting op de verschillen met de voorgaande versie.

Start Scenario

AERIUS Scenario ondersteunt de ontwikkeling van beleid en ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies. Met Scenario kunnen planvormers toetsen of plannen passen binnen de ontwikkelingsruimte zoals afgesproken in de PAS.

Met AERIUS Scenario kan een gebruiker de stikstofeffecten vergelijken van verschillende varianten van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, structuurvisies of Natura 2000-beheerplannen. AERIUS Scenario doet dus eigenlijk hetzelfde als AERIUS Calculator, maar dan op een hoger abstractieniveau. Uiteraard is dit soort plannen minder gedetailleerd. Daarom maakt Scenario bij de doorrekening gebruik van vuistregels.

Scenario kan ook worden ingezet om beleidsontwikkeling te ondersteunen. Voorbeelden zijn het doorrekenen van brongerichte maatregelen of verschillende beleidsscenario’s.

Eerste versie: viewer

AERIUS Scenario is nog volop in ontwikkeling. De eerste versie van Scenario bestaat uit een viewer waarmee de gebruiker GML-bestanden met rekenresultaten uit Calculator, Connect en Register kan bekijken. Deze viewer bevat dezelfde mogelijkheden als de viewer van Calculator. De gebruiker kan GML’s openen in AERIUS Scenario en daarmee vergelijkingen uitvoeren. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk om informatie uit Register te visualiseren en analyseren, zoals de gereserveerde ontwikkelingsruimte en de (cumulatieve) aangevraagde ruimte.

De eerste versie van Scenario is nog niet geschikt om beleidsanalyses te doen. Het product wordt het komende kwartaal verder ontwikkeld. Bekijk het klikmodel voor een eerste indruk van het beoogde eindresultaat.