AERIUS Register

Op 17 mei 2016 is door het RIVM een service release van AERIUS Register 2015 uitgebracht. Lees de release notes voor belangrijke toelichting op de verschillen met de voorgaande versie.

Het systeem wordt intensief gemonitoord. Onvolkomenheden die een directe impact hebben op de werking kunnen we zo snel en effectief verbeteren. Dit zijn zogenoemde ‘hotfixes’. Bekijk de pagina met hotfixes voor een overzicht. 

De bevoegde gezagen voor de vergunningverlening gebruiken AERIUS Register voor het beheren van (de uitgifte van) de ontwikkelingsruimte van de PAS. Register is als het ware het huishoudboekje van de PAS.

Binnen de PAS hebben het Rijk en de provincies een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte vastgesteld die mag worden gebruikt voor nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten. Initiatiefnemers kunnen bij hun vergunningaanvraag een beroep doen op die ontwikkelingsruimte. In AERIUS Register houden de bevoegde gezagen bij hoeveel ontwikkelingsruimte zij hebben uitgegeven en hoeveel resteert. Ook de meldingen van activiteiten die onder de grenswaarde blijven worden in Register bijgehouden.

Wachtrij

De bevoegde gezagen plaatsen door hen ontvankelijk verklaard vergunningaanvragen in de ‘wachtrij’ van Register. De wachtrij zorgt dat recht gedaan wordt aan het PAS-principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ voor de uitgifte van ontwikkelingsruimte, terwijl alle bevoegde gezagen voldoende tijd hebben om binnengekomen vergunningaanvragen af te handelen. Ook aanvragen voor een omgevingsvergunning met een stikstofaspect die binnenkomen via het Omgevingsloket Online worden in deze wachtrij geplaatst.