Internationale wetenschappelijke review 2013

Deze review is een samenvattende, internationale review, opgesteld op basis van een nationale review door een groep Nederlandse wetenschappers en reviews door een aantal individuele internationale wetenschappers. De review werd georganiseerd door Wageningen UR.

Het onderzoek was gericht op drie punten:

  • De wetenschappelijke onderbouwing van ammoniakemissiefactoren bij het uitrijden van dierlijke mest
  • Wetenschappelijke onderbouwing van de depositiemodellen zoals gebruikt in de PAS
  • Kennisleemten

Conclusies

De reviewers concluderen dat de in Nederland gebruikte ammoniakemissiefactoren bij het uitrijden van dierlijke mest wetenschappelijk goed zijn onderbouwd. Zij concluderen ook dat de wetenschappelijke onderbouwing van het Nederlandse depositiemodel OPS goed is. OPS vormt de rekenkern van AERIUS. Gebruik van het huidige model op nationale schaal behoeft wel een aanpassing om ook daar internationaal state-of-the-art te zijn. De aanpassingen, zoals het meenemen van wisselende meteorologische condities, kunnen een nog robuustere onderbouwing geven.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de resultaten van de review geen aanleiding geven tot wijzigingen in het ammoniakbeleid of de aanpak van de PAS.

Meer informatie