Gebruikersacceptatietest AERIUS Calculator (2013)

In mei 2013 vond een Gebruikersacceptatietest (GAT) plaats van AERIUS Calculator, gericht op de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het instrument. De test werd uitgevoerd door tientallen gebruikers op vijf locaties in het land. De GAT werd georganiseerd door het AERIUS team en de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO) van het IPO.

Naast de GAT voerde het GBO ook een Functionele Acceptatie Test (FAT) uit van AERIUS Calculator.

Conclusies

Op basis van de GAT en de FAT concludeert het GBO dat AERIUS Calculator op een buitengewoon zorgvuldige en gedegen wijze is ontworpen en op een buitengewoon grondige en nauwkeurige wijze is ontwikkeld en getest. Gebruikers spreken grote waardering uit voor AERIUS Calculator en willen er graag mee gaan werken. De acceptatiegraad is zeer hoog te noemen. Het GBO geeft een zeer positief advies ten aanzien van inproductiename en inbeheername.

Alle tijdens de GAT geconstateerde fouten zijn opgelost. Nieuwe wensen hadden veelal betrekking op functionaliteit voor vergunningverlening en zijn zoveel mogelijk opgepakt door het AERIUS team.

Meer informatie