Doelmatigheidsonderzoek Calculator en Monitor

TNO voert periodiek een onderzoek uit naar de kwaliteit van AERIUS Calculator en Monitor. In 2015 werden AERIUS Calculator bèta 8 en AERIUS Monitor 2014 onderzocht. Het gaat om een beoordeling van:

  1. de doelmatigheid van AERIUS Calculator: in hoeverre is Calculator qua functionaliteit geschikt voor het berekenen van effecten van projecten en plannen op de deposities ten behoeve van de Nb-wet vergunningverlening?
  2. de functionaliteit van AERIUS Monitor: in hoeverre is Monitor geschikt voor het berekenen van de effecten van in Monitor beschouwde emissiebronnen op de depositie?
  3. de inhoudelijke aspecten van AERIUS Calculator en Monitor (wetenschappelijk, documentatie, software technisch, gebruiksvriendelijkheid)

Het rapport bouwt voort op eerdere evaluaties van TNO van AERIUS 1.3 in 2011 (voorloper AERIUS Monitor) en AERIUS Calculator bèta 1 in 2013.

Conclusies

TNO beoordeelt AERIUS Calculator als geschikt voor het berekenen van effecten van projecten en plannen op deposities ten behoeve van de Nb-wet vergunningverlening en voor het uitvoeren van berekeningen in het kader van AERIUS Monitor.

  • De rekenkern (OPS en SRM2) is voor deze toepassing in Calculator van voldoende kwaliteit.
  • OPS en SRM2 zijn op de juiste wijze geïmplementeerd in AERIUS Calculator.
  • Het datamanagement is zeer goed op orde.
  • De software architectuur is meer volwassen geworden ten opzichte van AERIUS 1.3 en AERIUS Calculator bèta 1.
  • Calculator is zeer gebruiksvriendelijk.

Meer informatie