AERIUS-team

Wim van der Maas

 

Eindverantwoordelijk programmamanager AERIUS

 

Als programmamanager ben ik eindverantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS. Dit ben ik ook voor de Emissieregistratie en het Elektronisch MilieuJaarVerslag, trajecten waarin het ontsluiten en duiden van emissiedata een belangrijke rol speelt.

Else Sneller Programmamanager Bouwen met AERIUS

Namens het RIVM ben ik de trekker van het ontwikkelprogramma Bouwen met AERIUS. Dit houdt in dat ik de werk aan de  ontwikkelstrategie voor AERIUS, de verschillende projecten/activiteiten binnen het programma met elkaar in lijn breng, de bemensing en financiën op orde breng en houd en de voortgang rapporteer.

Mark Wilmot

Business development manager AERIUS

 

Ik ben betrokken bij alle aspecten van de (door)ontwikkeling van AERIUS. Onder mijn verantwoordelijkheid valt de (inter)nationale marketing van het AERIUS instrument, of dat nu inhoudelijke of technische vraagstukken omvat.

Liesbeth Maltha

Projectleider AERIUS beheer / teamleider ontwikkelteam

Ik ben verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS in het kader van de PAS, en voor de aansturing, inzet en werkverdeling van het ontwikkelteam in brede zin. Samen met het team en de functioneel beheerders en in nauw overleg met de business development manager zorg ik dat de wensen van partijen zorgvuldig worden afgestemd en afgewogen en het team steeds aan de slag is met een samenhangend werkpakket.

Rudi van Es Product Owner Monitor (UP) Ik ben het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het uitvoeren van het project AERIUS Monitor (UP).Samen met de stakeholders vanuit de betrokken vakgebieden en het Development Team zetten we ons in voor het verhogen van de toegevoegde waarde van de AERIUS Monitor (UP).
Niels Geelhoed Projectmanagementondersteuner Als ondersteuner voor het ontwikkelprogramma ‘Bouwen met AERIUS’ zorg ik ervoor dat alle administratieve en financiële documentatie op orde is. Zodat te allen tijde de juiste informatie beschikbaar is.
Annemiek Regter Communicatieadviseur

Ik adviseer het team over hoe communicatie over AERIUS effectief kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het ontwikkelprogramma. Daarnaast verzorg ik de communicatie over AERIUS op de website, social media en andere publicaties.

Vera de Vlieger Functioneel beheerder AERIUS

Als aanspreekpunt  voor gebruikers beoordeel ik de wensen en vertaal deze naar functionele eisen. De wijzigingen in AERIUS beschrijf ik in factsheets.

Sjoerd van Ratingen Functioneel beheerder AERIUS Calculator Ik ben het aanspreekpunt voor gebruikers en weet hun wensen zo te vertalen dat de ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen. Ik verzorg daarnaast o.a. de documentatie van (wijzigingen in) het product.
Jan Skornsek

Datamanager, Functioneel Beheerder AERIUS Connect 
 

 

Als datamanager gaat mijn aandacht vooral naar het maken van goede afspraken met de bronhouders over dataleveranties.  Als Functioneel Beheerder van AERIUS Connect (de API, IMAER en Open Data) en AERIUS Register ben ik het aanspreekpunt voor gebruikers.

Michiel Schram Datamanager Ik houd mij bezig met het in ontvangst nemen en transformeren van dataleveranties op basis van de leveringsafspraken die er gemaakt zijn. Ik zorg ervoor dat de best beschikbare data is opgenomen in het instrumentarium en dat dit is vastgelegd in de factsheets.
Philo Jones

Projectleider Monitor- en Register-databases

Ik zorg ervoor dat de jaarlijkse actualisatie van de databases van Monitor en Register uitgevoerd wordt, en ondersteun beleidsmakers bij de duiding van de uitkomsten van de rekenexercities en het uitwerken van nieuwe beleidsuitgangspunten
Dennis Mooibroek Data-analist

 Ik voer voor AERIUS Monitor berekeningen uit

Lan Nguyen

Data-analist

Ik controleer de berekeningen van AERIUS Monitor op consistentie

Serhat Gülçiçek  Ontwikkelaar

Naast mijn hoofdwerkzaamheden als Java/JEE/GWT ontwikkelaar houd ik me bezig met Quality Assurance, Release Management, en serverbeheer. Ik word gemotiveerd door moeilijke problemen en door het onderzoeken en toepassen van nieuwe libraries en technieken.

Hilbrand Bouwkamp Architect/Hoofdontwikkelaar

Ik ben verantwoordelijk voor de userinterface en serverapplicaties van AERIUS en vertaal functionele wensen naar technische oplossingen.

Jorn Cruijsen Onwikkelaar

Als JAVA-ontwikkelaar werk ik voor AERIUS aan de ontwikkeling van het 'technisch front-end'.

Jacob Bijsterbosch Lead database developer

Als lead (database) developer ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de database en de onderliggende code. Tevens denk ik als requirements engineer mee over nieuwe functionaliteit en werk ik user stories uit tot sprint-items.

Raymond Nijssen Database developer

Als database developer werk ik aan de kwaliteit van de database en de
onderliggende code.

 

Taco Zwaanswijk Functioneel en grafisch ontwerper Ik werk mee aan AERIUS op de grens tussen de voor- en achterzijde. De user interface is hiervan het meest zichtbare deel. Daarnaast ontwerp ik ook de website en andere communicatiemiddelen en teken als filmmaker voor de introductiefilm over AERIUS.
John Verberne Ontwikkelaar/scrummaster

Ik help mee AERIUS verder te verbeteren en het ontwikkeltraject te stroomlijnen. Als scrummaster van het ontwikkelteam ondersteun ik de teamleider door de voortgang van het werk te monitoren en belemmeringen daarbij zoveel mogelijk uit de weg te ruimen.

Martine Dubourg Ontwikkelaar Ik houd me bezig met buildtooling/deploy scripts en servers: zonder mijn inzet komen er geen nieuwe versies van AERIUS voor de gebruikers beschikbaar.
Jelle Jansen Tester

Ik ben in het AERIUS team verantwoordelijk voor het testen van nieuwe of gewijzigde functionaliteit. Met JAVA, Selenium en Cucumber zorg ik voor de automatische regressietesten die na iedere build worden uitgevoerd.