Nieuws

 1. Overgang van ontwikkeling naar beheer van AERIUS voltooid

  Per 1 april heeft het RIVM AERIUS volledig in beheer genomen en is het ontwikkelproject van AERIUS afgesloten. Hiermee is een einde gekomen aan de overdracht van de ontwikkelaars aan de beheerders,...

  maandag 11 april 2016
 2. Op weg naar doorontwikkeling Monitor als tool voor gebiedsrapportages

  Dit najaar publiceert het PAS-Bureau de eerste landelijke monitoringrapportages over de PAS, samen met 118 onderliggende rapportages over elk van de betrokken Natura 2000-gebieden. AERIUS Monitor...

  donderdag 3 maart 2016
  Ecologische herstelmaatregelen: plaggen
 3. Nieuwe brochure: Calculating the room for deposition under the Dutch Integrated Approach to Nitrogen, using AERIUS

  In juni 2015 publiceerde het Tijdschrift Lucht een artikel van het AERIUS team over de berekening van de depositieruimte van de PAS. Op verzoek van deelnemers aan de Dutch Nitrogen Tour is het...

  woensdag 24 februari 2016
 4. Uitzondering op de mogelijkheid tot melden via Calculator

  Meldingen van activiteiten met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde kunt u rechtstreeks vanuit AERIUS Calculator doen. Voor één bijzondere situatie is het melden van uitbreiding van...

  woensdag 24 februari 2016
 5. IMAER geslaagd voor NEN3610-toets

  IMAER, het informatiemodel van AERIUS, voldoet aan de NEN3610-norm voor informatiemodellen op het gebied van geodata. De conformiteitstoets werd uitgevoerd door Geonovum. Na de succesvolle toets is...

  vrijdag 5 februari 2016
  Logo AERIUS
 6. Meldingsbevestigingen worden weer verzonden

  Initiatiefnemers die vanuit AERIUS Calculator een melding doen ontvangen gewoonlijk een bevestiging van hun melding. Vanaf zaterdag 9 januari tot maandag 18 januari 15:30 uur zijn deze...

  maandag 18 januari 2016
  Logo AERIUS
 7. Geen meldingsbevestiging ontvangen?

  Initiatiefnemers die vanuit AERIUS Calculator een melding doen ontvangen gewoonlijk een bevestiging van hun melding. Vanaf zaterdag 9 januari tot dinsdag 12 januari 16:30 uur zijn deze...

  woensdag 13 januari 2016
  Logo AERIUS
 8. Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode AERIUS Calculator 2015

  Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode AERIUS Calculator 2015

  vrijdag 1 januari 2016
  Logo AERIUS
 9. Release notes AERIUS producten 2015

  Release notes AERIUS producten 2015

  vrijdag 1 januari 2016
  Logo AERIUS
 10. Nu online: werkinstructie GML-bestanden voor prioritaire projecten

  Bent u als initiatiefnemer of bevoegd gezag betrokken bij prioritaire projecten van de PAS en werkt u met GML-bestanden voor AERIUS? Lees dan nu de nieuwe factsheet met de werkinstructie voor het...

  vrijdag 18 december 2015

Pagina's