Nieuws

 1. Nieuwe brochure: Calculating the room for deposition under the Dutch Integrated Approach to Nitrogen, using AERIUS

  In juni 2015 publiceerde het Tijdschrift Lucht een artikel van het AERIUS team over de berekening van de depositieruimte van de PAS. Op verzoek van deelnemers aan de Dutch Nitrogen Tour is het...

  woensdag 24 februari 2016
 2. Uitzondering op de mogelijkheid tot melden via Calculator

  Meldingen van activiteiten met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde kunt u rechtstreeks vanuit AERIUS Calculator doen. Voor één bijzondere situatie is het melden van uitbreiding van...

  woensdag 24 februari 2016
 3. IMAER geslaagd voor NEN3610-toets

  IMAER, het informatiemodel van AERIUS, voldoet aan de NEN3610-norm voor informatiemodellen op het gebied van geodata. De conformiteitstoets werd uitgevoerd door Geonovum. Na de succesvolle toets is...

  vrijdag 5 februari 2016
  Logo AERIUS
 4. Meldingsbevestigingen worden weer verzonden

  Initiatiefnemers die vanuit AERIUS Calculator een melding doen ontvangen gewoonlijk een bevestiging van hun melding. Vanaf zaterdag 9 januari tot maandag 18 januari 15:30 uur zijn deze...

  maandag 18 januari 2016
  Logo AERIUS
 5. Geen meldingsbevestiging ontvangen?

  Initiatiefnemers die vanuit AERIUS Calculator een melding doen ontvangen gewoonlijk een bevestiging van hun melding. Vanaf zaterdag 9 januari tot dinsdag 12 januari 16:30 uur zijn deze...

  woensdag 13 januari 2016
  Logo AERIUS
 6. Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode AERIUS Calculator 2015

  Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode AERIUS Calculator 2015

  vrijdag 1 januari 2016
  Logo AERIUS
 7. Release notes AERIUS producten 2015

  Release notes AERIUS producten 2015

  vrijdag 1 januari 2016
  Logo AERIUS
 8. Nu online: werkinstructie GML-bestanden voor prioritaire projecten

  Bent u als initiatiefnemer of bevoegd gezag betrokken bij prioritaire projecten van de PAS en werkt u met GML-bestanden voor AERIUS? Lees dan nu de nieuwe factsheet met de werkinstructie voor het...

  vrijdag 18 december 2015
 9. AERIUS Calculator 2015 - technisch inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van AERIUS Calculator 2014

  De factsheets in het Handboek AERIUS Calculator 2015 geven een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator 2015. Deze factsheets beschrijven:...

  woensdag 16 december 2015
 10. AERIUS Register offline van 4 tot 15 december

  In verband met de actualisatie van het Programma Aanpak Stikstof wordt de database van AERIUS aangepast. Dit betekent dat AERIUS Register van vrijdag 4 december 12:00 uur tot 15 december 00:00 uur...

  dinsdag 1 december 2015

Pagina's