Nieuws

 1. Geen gebiedscategorie meer bij GIS-export

  Het exporteren van de Gebiedscategorie kost bij de GIS-export van AERIUS veel tijd. Daarom hebben we besloten hem voorlopig uit te zetten. Gebruikers kunnen deze kolom dus niet meer downloaden. Via...

  donderdag 7 juni 2012
 2. Voorlichting Raad van State PAS

  De voorlichting van de Raad van State over de PAS is inmiddels verstuurd door Bleker en daarmee openbaar geworden. Hieronder volgt een korte samenvatting van het advies....

  donderdag 7 juni 2012
 3. Logo

  Voor AERIUS is een nieuw logo gemaakt.Voor het nieuwe ontwerp, zie de afbeelding hiernaast.

  donderdag 7 juni 2012
  AERIUS logo
 4. Concept ontwerp AERIUS website

  Voor AERIUS wordt aan een nieuwe gebruikers website gewerkt. Hierop komt alle informatie rondom AERIUS, zoals de handleiding en het handboek op een plek te staan. De bovenstaande afbeelding geeft...

  donderdag 3 mei 2012
  Globale indruk van de nieuwe gebruikers website
 5. Ontwerp AERIUS II

  Het ontwerpproces voor AERIUS II is in volle hevigheid losgebarsten. Onze ervaringen met AERIUS I en de pilotsessies leveren voldoende op om “achter de tekentafel” te gaan zitten en pogingen te...

  donderdag 3 mei 2012
  Globale indruk van de lay-out van de AERIUS-app
 6. AERIUS II Pilots

  De pilot vergunningverlening van 15 mei is verschoven naar 22 mei omdat een aantal deelnemers op 15 mei is verhinderd....

  donderdag 3 mei 2012
 7. Sfeerbeeld AERIUS II

  In april zijn er drie adviezen over de PAS beschikbaar gekomen: De voorlichting van de Raad van State, de praktijktoets van het IPO en de uitvoerbaarheidtoets van Rijkswaterstaat....

  donderdag 3 mei 2012
  Schematische weergave projectverloop april 2012
 8. Planning 1.x release

  In juni, wanneer de planning voor de PAS bekend is, zal duidelijk worden hoe de planning van de 1.x releases eruit komt te zien.

  donderdag 3 mei 2012
 9. RvS voorlichting PAS

  Door de val van het kabinet en de daaruit volgende prioritering in Den Haag, zal het versturen van de RvS voorlichting door staatssecretaris Bleker naar de Tweede Kamer enige vertraging oplopen....

  donderdag 3 mei 2012
 10. Pilots AERIUS II

  Wanneer de definitieve PAS is vastgesteld, zal er behoefte zijn aan een versie van AERIUS die kan worden gebruikt bij het aanvragen en verlenen van vergunningen in het kader van de...

  dinsdag 27 maart 2012

Pagina's