Nieuws

 1. RvS voorlichting PAS

  Door de val van het kabinet en de daaruit volgende prioritering in Den Haag, zal het versturen van de RvS voorlichting door staatssecretaris Bleker naar de Tweede Kamer enige vertraging oplopen....

  donderdag 3 mei 2012
 2. Pilots AERIUS II

  Wanneer de definitieve PAS is vastgesteld, zal er behoefte zijn aan een versie van AERIUS die kan worden gebruikt bij het aanvragen en verlenen van vergunningen in het kader van de...

  dinsdag 27 maart 2012
 3. Gebuiker centraal bij ontwerp AERIUS II

  Bij het ontwikkelen van AERIUS II wordt de gebruiker centraal gesteld. Dat houdt in dat de potentiële eindgebruiker actief bevraagd, maar ook zelf actief mee zal werken aan de totstandkoming van de...

  dinsdag 27 maart 2012
  Weergave van AERIUS II user centered design proces
 4. AERIUS II

  Om de verlening van natuurbeschermingswet vergunningen met een beroep op de PAS mogelijk te maken wordt AERIUS II ontwikkeld. Het AERIUS II project is omvangrijk en complex, in deze nieuwsbrief...

  dinsdag 27 maart 2012
 5. AERIUS 1.5 aangehouden

  Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp van AERIUS II, deze applicatie zal pas in 2013 gereed zijn voor gebruik, terwijl na het aanhaken van N2000 gebieden juridisch gezien de eerste...

  dinsdag 27 maart 2012
 6. Superusers

  Om de binnenkomende vragen over AERIUS 1.4 die een uitgebreid inhoudelijk antwoord vereisen af te handelen, gaat gebruik worden gemaakt van externe superusers. Bureau Tauw is vanaf maart 2012 voor...

  dinsdag 27 maart 2012
 7. Release AERIUS 1.4.2

  19 maart 2012 is AERIUS 1.4.2 vrijgegeven. In deze versie zijn onder het tabblad ‘Kenschets en standaardrapport’ de kenschetsen en standaardrapportages voor N2000-gebieden beschikbaar. Voor alle...

  dinsdag 27 maart 2012
  Screenshot van AERIUS 1.4.2
 8. AERIUS versiesystematiek

  Sinds april 2011 hebben verschillende versies van AERIUS het levenslicht gezien, op dit moment staat AERIUS 1.4.2 online....

  dinsdag 27 maart 2012
  Release schema van AERIUS
 9. AERIUS 1.x in relatie tot de PAS

  AERIUS 1.x is de internet applicatie dat als ruimtelijk reken- en analyse instrument wordt ingezet in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het is een instrument voor de...

  dinsdag 27 maart 2012
 10. Stand van zaken PAS

  Op dit moment is er een concept PAS, deze ligt voor advies bij de Raad van State. Op basis van dit advies, dat eind maart verwacht wordt, zal in de komende weken gewerkt worden aan een bestuurlijke...

  dinsdag 27 maart 2012

Pagina's