Nieuws

 1. Nieuwe depositiekaarten RIVM

  Het RIVM stelt de nieuwste concentratie- en depositiekaarten van stikstofdioxide en fijn stof beschikbaar. De kaarten geven een beeld van de huidige (2012) en toekomstige situatie voor de periode...

  maandag 10 juni 2013
 2. Internationale review steunt Nederlands depositiemodel

  Een groep wetenschappers heeft de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid kritisch beoordeeld. In deze review geven de wetenschappers ondermeer steun aan het Nederlandse...

  maandag 10 juni 2013
 3. AERIUS Calculator beschikbaar voor eerste gebruikers

  Vanaf half juni komt AERIUS Calculator beschikbaar voor de eerste groep gebruikers. De release is een grote mijlpaal in het AERIUS project, die na twee jaar ontwikkelen binnen tijd en budget is...

  maandag 10 juni 2013
 4. De AERIUS folder is klaar!

  In de AERIUS folder zijn de  zes deelproducten van AERIUS benoemd met daarbij de toepassing in de praktijk....

  maandag 13 mei 2013
 5. Meld je aan!

  Komende week vinden de Gebruikers Acceptatie testen (GAT) plaats van de AERIUS Calculator. Door middel van het uitvoeren van de test krijgen we inzicht in de kwaliteit van de applicatie en de...

  woensdag 8 mei 2013
 6. Bezoek aan VK (Epping Forest)

  Begin april is een delegatie van het ministerie onder leiding van directeur-generaal mevr. Burger naar het Verenigd Koninkrijk (VK) gereisd om te praten over de aanpak van stikstofoverbelasting....

  donderdag 18 april 2013
 7. Meet fijnstof met je smartphone

  Geen onderdeel van AERIUS maar wel interessant is ISPEX. ISPEX maakt het voor iedereen die in het bezit is van een smartphone met internet, camera en GPS mogelijk om zelf fijnstof te meten. Met een...

  dinsdag 16 april 2013
 8. Lancering AERIUS II.0 gepland op 4 juni

  De lancering van AERIUS II.0 staat gepland op 4 juni 2013. Op weg naar de release neemt het AERIUS team de komende periode de volgende stappen:...

  zaterdag 6 april 2013
 9. AERIUS op pad

  Demonstratie AERIUS voor staatssecretaris ...

  donderdag 4 april 2013
 10. Marker gericht op ecologisch effect

  AERIUS bevatte tot nu toe twee zogenoemde ‘markers’. De eerste geeft per natuurgebied aan op welke locatie de hoogste projectbijdrage aan stikstof plaatsvindt. De tweede markeert de locatie met de...

  donderdag 4 april 2013

Pagina's