Nieuws

 1. Aanmelden voor de opleidingsdag AERIUS kan nog!

  Aanmelden voor de opleidingsdag AERIUS voor adviseurs kan nog tot/met 28 augustus door middel van een e-mail naar opleidingen@aerius.nl. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar

  maandag 26 augustus 2013
 2. Stikstof uit de lucht

  Wetenschappers van de Universiteit van Nottingham hebben een methode ontwikkeld waarmee gewassen stikstof uit de lucht kunnen opnemen. De plant kan hiermee in zijn eigen stikstofbehoefte voorzien,...

  donderdag 8 augustus 2013
 3. Geslaagd werkbezoek Groot Brittannië

  Programma Directie Natura 2000 en AERIUS zijn op werkbezoek geweest bij het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) in Groot Brittannië, in navolging van het bezoek aan Epping Forest april...

  donderdag 25 juli 2013
 4. Impressie AERIUS Register

  Een impressie van AERIUS Register is online te bekijken. Dit zogenaamde klikmodel is een demo van hoe Register er in grote lijnen uit zal komen te zien en hoe het zal functioneren....

  dinsdag 23 juli 2013
 5. Opleidingsdagen AERIUS Calculator drukbezocht

  Op 24 en 25 juni vonden de eerste AERIUS Opleidingsdagen plaats. Het GBO organiseerde in samenwerking met het IPO en het AERIUS Team de dagen voor vergunningverleners, handhavers en medewerkers van...

  woensdag 26 juni 2013
 6. Vergunningverleners aan de slag met ontwerp AERIUS Register

  De ontwikkeling van AERIUS Register, het huishoudboekje van de ontwikkelingsruimte, is van start. Deze maand schetsten vergunningverleners samen met het AERIUS Team het ontwerp voor Register. Het...

  woensdag 26 juni 2013
 7. Wetsvoorstel PAS naar Tweede Kamer

  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het wetsvoorstel PAS ingediend bij de Tweede Kamer. ...

  dinsdag 25 juni 2013
 8. TNO review van AERIUS Calculator positief

  TNO heeft in opdracht van het ministerie van EZ een evaluatie uitgevoerd naar de doelmatigheid van AERIUS Calculator. TNO acht AERIUS Calculator geschikt voor het berekenen van stikstofdeposities...

  woensdag 19 juni 2013
 9. Advies milieueffectrapportage PAS

  Voorafgaand aan het vaststellen van de PAS moet men milieugevolgen van de PAS onderzoeken met een milieueffectrapportage. Begin juni heeft de Commissie voor de m.e.r. daarom advies uitgebracht over...

  vrijdag 14 juni 2013
 10. AERIUS presentatie bij delfstofwinners FODI

  Op 16 mei heeft AERIUS een presentatie gegeven bij de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI). De kennismaking leidde tot een afspraak voor een vervolgbijeenkomst om te...

  maandag 10 juni 2013

Pagina's