Nieuws

 1. AERIUS projectteam

  Het AERIUS projectteam is uitgebreid. Namens het IPO gaat Ingrid Roelse deel uitmaken van kernteam van AERIUS. Zij vormt de spil tussen de AERIUS organisatie die werkt aan de ICT ondersteuning en...

  donderdag 7 juni 2012
 2. Nieuwkoopse plassen

  De Nieuwkoopse plassen (ZH) zijn op dit moment een categorie II gebied. Dit wil zeggen dat de potentiële ontwikkelruimte nog niet vrijgegeven kan worden omdat gezien de daling van depositie én de...

  donderdag 7 juni 2012
 3. AERIUS II releases

  AERIUS II.0 heeft beperkte functionaliteit, dit wil zeggen dat de nadruk ligt op de aanvrager en niet op de vergunningverlener. De aanvrager krijgt een gebruiksvriendelijke, werkbare, robuuste en...

  donderdag 7 juni 2012
  Schematische weergave van de release-indeling van AERIUS II
 4. AERIUS 1.5

  In de afgelopen periode heeft het RIVM de nieuwe generieke depositie kaarten (GDN) voor 2012 gepubliceerd, daarnaast zijn er nieuwe habitatkaarten aangeleverd door de provincies. Op dit moment...

  donderdag 7 juni 2012
 5. Geen gebiedscategorie meer bij GIS-export

  Het exporteren van de Gebiedscategorie kost bij de GIS-export van AERIUS veel tijd. Daarom hebben we besloten hem voorlopig uit te zetten. Gebruikers kunnen deze kolom dus niet meer downloaden. Via...

  donderdag 7 juni 2012
 6. Voorlichting Raad van State PAS

  De voorlichting van de Raad van State over de PAS is inmiddels verstuurd door Bleker en daarmee openbaar geworden. Hieronder volgt een korte samenvatting van het advies....

  donderdag 7 juni 2012
 7. Logo

  Voor AERIUS is een nieuw logo gemaakt.Voor het nieuwe ontwerp, zie de afbeelding hiernaast.

  donderdag 7 juni 2012
  AERIUS logo
 8. Concept ontwerp AERIUS website

  Voor AERIUS wordt aan een nieuwe gebruikers website gewerkt. Hierop komt alle informatie rondom AERIUS, zoals de handleiding en het handboek op een plek te staan. De bovenstaande afbeelding geeft...

  donderdag 3 mei 2012
  Globale indruk van de nieuwe gebruikers website
 9. Ontwerp AERIUS II

  Het ontwerpproces voor AERIUS II is in volle hevigheid losgebarsten. Onze ervaringen met AERIUS I en de pilotsessies leveren voldoende op om “achter de tekentafel” te gaan zitten en pogingen te...

  donderdag 3 mei 2012
  Globale indruk van de lay-out van de AERIUS-app
 10. AERIUS II Pilots

  De pilot vergunningverlening van 15 mei is verschoven naar 22 mei omdat een aantal deelnemers op 15 mei is verhinderd....

  donderdag 3 mei 2012

Pagina's