Nieuws

 1. Proeftuin Natura 2000 Overijssel

  Vorige week heeft het AERIUS-team vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel een bezoek gebracht aan 3 agrariërs; een melkveehouderij, een varkenshouderij en een pluimveehouderij....

  dinsdag 23 oktober 2012
 2. Notitie duinenbijtelling

  In AERIUS 1.5 is het "duinengat" gecorrigeerd. Dit betreft een aanpassing van de achtergronddepositie naar aanleiding van meetresultaten in het duinengebied, volgens een advies van het RIVM zoals...

  maandag 15 oktober 2012
 3. Eindverslag pilotbijeenkomsten

  Na afronding van de pilotbijeenkomsten is een eindverslag opgesteld met de resultaten van de pilotdagen. Dit eindverslag is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van AERIUS II....

  woensdag 3 oktober 2012
 4. Release 1.5

  Deze week wordt AERIUS 1.5 vrijgegeven. Net als de eerdere AERIUS 1.x releases is deze versie geschikt voor gebruik in de gebiedsanalyse. In deze release zijn de nieuwste gegevens van het RIVM...

  donderdag 27 september 2012
 5. Demo sprint 1 voor gebruikersgroep en werkgroep

  Het scrum team is sinds de vorige demo van 4 september hard aan het werk met het ontwikkelen van AERIUS II.0. Een aantal items die tijdens deze sprintperiode van drie weken worden opgepakt, leveren...

  donderdag 27 september 2012
 6. Monitoringplan PAS van start

  Op woensdag 19 september is de aftrap geweest van het project Monitoringplan. Monitoring is essentieel om vast te kunnen stellen dat de doelstellingen van de PAS – het creëren van economische...

  donderdag 27 september 2012
 7. Havenbedrijf Rotterdam op bezoek bij AERIUS

  Het Havenbedrijf Rotterdam is bezig met een nieuw geo-informatie systeem om het beheer van onder andere wegen, terreinen en kades te ondersteunen. Daarvoor zijn ze op pad gegaan langs een aantal...

  vrijdag 7 september 2012
 8. Gebruikersgroep en Werkgroep

  Afgelopen dinsdag is de nieuw opgerichte gebruikersgroep van AERIUS II voor het eerst bijeengekomen. De eerste bijeenkomst was samen met de werkgroep AERIUS II. Het doel van de gebruikersgroep is...

  vrijdag 7 september 2012
 9. 3e pilot bijeenkomst

  Op 4 september heeft de 3e en laatste pilot ronde plaatsgevonden....

  vrijdag 7 september 2012
 10. Presentaties over AERIUS

  Op de Schakeldag van Agentschap NL van 5 juni hebben Christiaan Langezaal en Mark Wilmot een presentatie geven over AERIUS. De Schakeldag is bedoeld om informatie te verzamelen over actuele...

  donderdag 7 juni 2012

Pagina's