Nieuws

 1. Release AERIUS 1.4.2

  19 maart 2012 is AERIUS 1.4.2 vrijgegeven. In deze versie zijn onder het tabblad ‘Kenschets en standaardrapport’ de kenschetsen en standaardrapportages voor N2000-gebieden beschikbaar. Voor alle...

  dinsdag 27 maart 2012
  Screenshot van AERIUS 1.4.2
 2. AERIUS versiesystematiek

  Sinds april 2011 hebben verschillende versies van AERIUS het levenslicht gezien, op dit moment staat AERIUS 1.4.2 online....

  dinsdag 27 maart 2012
  Release schema van AERIUS
 3. AERIUS 1.x in relatie tot de PAS

  AERIUS 1.x is de internet applicatie dat als ruimtelijk reken- en analyse instrument wordt ingezet in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het is een instrument voor de...

  dinsdag 27 maart 2012
 4. Stand van zaken PAS

  Op dit moment is er een concept PAS, deze ligt voor advies bij de Raad van State. Op basis van dit advies, dat eind maart verwacht wordt, zal in de komende weken gewerkt worden aan een bestuurlijke...

  dinsdag 27 maart 2012
 5. Handboek AERIUS 1.4 beschikbaar voor gebruikers

  Om de gebruikersgemeenschap rondom AERIUS meer inzicht te geven in de werking van het rekeninstrument is het Handboek AERIUS 1.4 geschreven....

  vrijdag 17 februari 2012
 6. Nieuwe brochure verschenen over PAS

  Als print te bestellen en als pdf te downloaden: de nieuwe brochure 'Hoe werkt de PAS?'. In acht pagina's worden de noodzaak, de werking, de instrumenten en procedures uitgelegd waarmee de PAS de...

  dinsdag 20 december 2011
  Voorkant van de brochure 'Hoe werkt de Programmatische Aanpak Stikstof'
 7. TNO oordeelt gunstig over doelmatigheid van rekeninstrument AERIUS

  Onderzoekinstituut TNO heeft in een evaluatie van de doelmatigheid van het rekeninstrument AERIUS van de PAS een overwegend gunstig oordeel uitgesproken. Op het onderdeel 'aspecten van...

  donderdag 15 december 2011
 8. Nieuwe-generatie rekeninstrument AERIUS II krijgt ook nieuw rekenhart

  AERIUS II, het rekeninstrument van de PAS, wordt helemaal toegesneden op de eisen van de individuele gebruiker. Daarnaast krijgt het een nieuw rekenhart, gebaseerd op de meest actuele technologie...

  woensdag 12 oktober 2011
 9. Succesvolle reeks spreekuren als nabrander van Fase III

  Een viertal regionale spreekuren over de PAS en het rekeninstrument voor de depositie AERIUS heeft in de laatste week van september veel bezoekers getrokken. Tal van vragen konden worden gesteld en...

  zondag 9 oktober 2011
 10. Regionale spreekuren voor betrokkenen bij PAS

  In het eindstadium van de gebiedsfase van de PAS is in veel gebieden nog gewerkt met de laatste versie van het rekeninstrument voor de stikstofdepositie AERIUS. Dat leidde vaak tot nieuwe...

  woensdag 21 september 2011

Pagina's