Nieuws

 1. Meet fijnstof met je smartphone

  Geen onderdeel van AERIUS maar wel interessant is ISPEX. ISPEX maakt het voor iedereen die in het bezit is van een smartphone met internet, camera en GPS mogelijk om zelf fijnstof te meten. Met een...

  dinsdag 16 april 2013
 2. Lancering AERIUS II.0 gepland op 4 juni

  De lancering van AERIUS II.0 staat gepland op 4 juni 2013. Op weg naar de release neemt het AERIUS team de komende periode de volgende stappen:...

  zaterdag 6 april 2013
 3. AERIUS op pad

  Demonstratie AERIUS voor staatssecretaris ...

  donderdag 4 april 2013
 4. Marker gericht op ecologisch effect

  AERIUS bevatte tot nu toe twee zogenoemde ‘markers’. De eerste geeft per natuurgebied aan op welke locatie de hoogste projectbijdrage aan stikstof plaatsvindt. De tweede markeert de locatie met de...

  donderdag 4 april 2013
 5. De Vergelijker

  De Vergelijker is cruciaal voor de vergunningverlening. Hij stelt de gebruiker in staat om te beoordelen of een toekomstige situatie meer of minder depositie zal opleveren dan een huidige situatie....

  donderdag 4 april 2013
 6. Planning 2013

  Wat mag de gebruiker verwachten?...

  woensdag 6 maart 2013
 7. Gebruikershandleiding

  Nu AERIUS II.0 nagenoeg gereed is, start ook het werk aan de gebruikershandleiding. Deze gebruikershandleiding zal naast de technische documentatie beschikbaar worden gesteld op de website van...

  woensdag 27 februari 2013
 8. Review Expertise centrum

  In februari heeft Het Expertise Centrum een onderzoek gedaan naar de productiviteit van de systeemontwikkeling en de kwaliteit en onderhoudbaarheid van de opgeleverde software. In hun rapportage ...

  dinsdag 26 februari 2013
 9. Resultaten modelvergelijking

  AERIUS maakt bij de depositieberekeningen gebruik van het rekenmodel OPS van het RIVM (www.rivm.nl/ops). In opdracht van het ministerie van EZ heeft KEMA voor een aantal cases de rekenresultaten...

  woensdag 30 januari 2013
 10. Verhuisd!

  Het is zo ver, iets later dan gepland maar vanmiddag gaan we de Catharijnesingel 64 inruilen voor een nieuwe werkplek op de Croeselaan 5....

  donderdag 24 januari 2013

Pagina's