Nieuws

 1. Wetsvoorstel PAS naar Tweede Kamer

  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het wetsvoorstel PAS ingediend bij de Tweede Kamer. ...

  dinsdag 25 juni 2013
 2. TNO review van AERIUS Calculator positief

  TNO heeft in opdracht van het ministerie van EZ een evaluatie uitgevoerd naar de doelmatigheid van AERIUS Calculator. TNO acht AERIUS Calculator geschikt voor het berekenen van stikstofdeposities...

  woensdag 19 juni 2013
 3. Advies milieueffectrapportage PAS

  Voorafgaand aan het vaststellen van de PAS moet men milieugevolgen van de PAS onderzoeken met een milieueffectrapportage. Begin juni heeft de Commissie voor de m.e.r. daarom advies uitgebracht over...

  vrijdag 14 juni 2013
 4. AERIUS presentatie bij delfstofwinners FODI

  Op 16 mei heeft AERIUS een presentatie gegeven bij de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI). De kennismaking leidde tot een afspraak voor een vervolgbijeenkomst om te...

  maandag 10 juni 2013
 5. Nieuwe depositiekaarten RIVM

  Het RIVM stelt de nieuwste concentratie- en depositiekaarten van stikstofdioxide en fijn stof beschikbaar. De kaarten geven een beeld van de huidige (2012) en toekomstige situatie voor de periode...

  maandag 10 juni 2013
 6. Internationale review steunt Nederlands depositiemodel

  Een groep wetenschappers heeft de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid kritisch beoordeeld. In deze review geven de wetenschappers ondermeer steun aan het Nederlandse...

  maandag 10 juni 2013
 7. AERIUS Calculator beschikbaar voor eerste gebruikers

  Vanaf half juni komt AERIUS Calculator beschikbaar voor de eerste groep gebruikers. De release is een grote mijlpaal in het AERIUS project, die na twee jaar ontwikkelen binnen tijd en budget is...

  maandag 10 juni 2013
 8. De AERIUS folder is klaar!

  In de AERIUS folder zijn de  zes deelproducten van AERIUS benoemd met daarbij de toepassing in de praktijk....

  maandag 13 mei 2013
 9. Meld je aan!

  Komende week vinden de Gebruikers Acceptatie testen (GAT) plaats van de AERIUS Calculator. Door middel van het uitvoeren van de test krijgen we inzicht in de kwaliteit van de applicatie en de...

  woensdag 8 mei 2013
 10. Bezoek aan VK (Epping Forest)

  Begin april is een delegatie van het ministerie onder leiding van directeur-generaal mevr. Burger naar het Verenigd Koninkrijk (VK) gereisd om te praten over de aanpak van stikstofoverbelasting....

  donderdag 18 april 2013

Pagina's