Nieuws

 1. Kwaliteit van informatie in AERIUS gewaarborgd

  Adviesbureau PBLQ HEC heeft een review uitgevoerd naar de kwaliteit van de informatie in AERIUS en het toekomstig beheer...

  dinsdag 28 januari 2014
 2. Pilot Fryslân #3: Calculator berekent stikstofeffecten van saldering

  De provincie Fryslân, een agrariër van de Waddeneilanden en AERIUS voeren samen een pilot uit...

  dinsdag 28 januari 2014
 3. PAS-bureau van start

  Deze maand is het PAS-bureau van start gegaan. Het bureau ondersteunt bevoegde gezagen bij het verlenen van Nb-wet-vergunningen onder de Programmatische Aanpak Stikstof. Medewerkers van het bureau...

  dinsdag 14 januari 2014
 4. EZ, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR werken samen aan luchtkwaliteit in AERIUS

  Vandaag ondertekenden het ministerie van EZ, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR een samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van luchtkwaliteit in AERIUS.

  vrijdag 20 december 2013
 5. VNO NCW positief over vier casussen industrie

  Maandag 25 november vond een presentatie plaats van AERIUS Calculator voor de projectgroep Lucht van VNO-NCW. De deelnemers wilden zelf de proef op de som nemen of AERIUS een geschikt instrument is...

  woensdag 11 december 2013
 6. Internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’

  Als onderdeel van een Nederlandse delegatie van EZ, RIVM en WUR heeft AERIUS een bijdrage geleverd aan de internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’. De workshop werd georganiseerd....

  woensdag 11 december 2013
 7. Natura 2000 habitatkaart vrij beschikbaar

  De habitatkartering van Natura 2000 is vanaf begin december voor iedereen beschikbaar via het Nationaal Georegister. De gegevens worden beschikbaar gesteld door het IPO; de data zijn verzameld,...

  dinsdag 10 december 2013
 8. Nieuwe bèta release Calculator

  Gebruikers van AERIUS Calculator kunnen sinds begin december werken met een nieuwe versie van de Calculator: bèta release 5. Deze versie....

  maandag 9 december 2013
 9. Toepassingsbereik en rekenmethode Calculator

  De werkwijze van AERIUS Calculator is beschreven in het rapport ‘AERIUS Calculator, Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode’. Het ministerie van EZ informeert met dit rapport...

  maandag 9 december 2013
 10. Pilots: AERIUS vereenvoudigt vergunningverlening

  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de pilots met AERIUS die worden uitgevoerd in het kader van de PAS. Het gaat om projecten van de provincies Fryslân en...

  woensdag 4 december 2013

Pagina's