Nieuws

 1. Geslaagd werkbezoek Groot Brittannië

  Programma Directie Natura 2000 en AERIUS zijn op werkbezoek geweest bij het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) in Groot Brittannië, in navolging van het bezoek aan Epping Forest april...

  donderdag 25 juli 2013
 2. Impressie AERIUS Register

  Een impressie van AERIUS Register is online te bekijken. Dit zogenaamde klikmodel is een demo van hoe Register er in grote lijnen uit zal komen te zien en hoe het zal functioneren....

  dinsdag 23 juli 2013
 3. Opleidingsdagen AERIUS Calculator drukbezocht

  Op 24 en 25 juni vonden de eerste AERIUS Opleidingsdagen plaats. Het GBO organiseerde in samenwerking met het IPO en het AERIUS Team de dagen voor vergunningverleners, handhavers en medewerkers van...

  woensdag 26 juni 2013
 4. Vergunningverleners aan de slag met ontwerp AERIUS Register

  De ontwikkeling van AERIUS Register, het huishoudboekje van de ontwikkelingsruimte, is van start. Deze maand schetsten vergunningverleners samen met het AERIUS Team het ontwerp voor Register. Het...

  woensdag 26 juni 2013
 5. Wetsvoorstel PAS naar Tweede Kamer

  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het wetsvoorstel PAS ingediend bij de Tweede Kamer. ...

  dinsdag 25 juni 2013
 6. TNO review van AERIUS Calculator positief

  TNO heeft in opdracht van het ministerie van EZ een evaluatie uitgevoerd naar de doelmatigheid van AERIUS Calculator. TNO acht AERIUS Calculator geschikt voor het berekenen van stikstofdeposities...

  woensdag 19 juni 2013
 7. Advies milieueffectrapportage PAS

  Voorafgaand aan het vaststellen van de PAS moet men milieugevolgen van de PAS onderzoeken met een milieueffectrapportage. Begin juni heeft de Commissie voor de m.e.r. daarom advies uitgebracht over...

  vrijdag 14 juni 2013
 8. AERIUS presentatie bij delfstofwinners FODI

  Op 16 mei heeft AERIUS een presentatie gegeven bij de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI). De kennismaking leidde tot een afspraak voor een vervolgbijeenkomst om te...

  maandag 10 juni 2013
 9. Nieuwe depositiekaarten RIVM

  Het RIVM stelt de nieuwste concentratie- en depositiekaarten van stikstofdioxide en fijn stof beschikbaar. De kaarten geven een beeld van de huidige (2012) en toekomstige situatie voor de periode...

  maandag 10 juni 2013
 10. Internationale review steunt Nederlands depositiemodel

  Een groep wetenschappers heeft de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid kritisch beoordeeld. In deze review geven de wetenschappers ondermeer steun aan het Nederlandse...

  maandag 10 juni 2013

Pagina's