Nieuws

 1. Internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’

  Als onderdeel van een Nederlandse delegatie van EZ, RIVM en WUR heeft AERIUS een bijdrage geleverd aan de internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’. De workshop werd georganiseerd....

  woensdag 11 december 2013
 2. Natura 2000 habitatkaart vrij beschikbaar

  De habitatkartering van Natura 2000 is vanaf begin december voor iedereen beschikbaar via het Nationaal Georegister. De gegevens worden beschikbaar gesteld door het IPO; de data zijn verzameld,...

  dinsdag 10 december 2013
 3. Nieuwe bèta release Calculator

  Gebruikers van AERIUS Calculator kunnen sinds begin december werken met een nieuwe versie van de Calculator: bèta release 5. Deze versie....

  maandag 9 december 2013
 4. Toepassingsbereik en rekenmethode Calculator

  De werkwijze van AERIUS Calculator is beschreven in het rapport ‘AERIUS Calculator, Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode’. Het ministerie van EZ informeert met dit rapport...

  maandag 9 december 2013
 5. Pilots: AERIUS vereenvoudigt vergunningverlening

  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de pilots met AERIUS die worden uitgevoerd in het kader van de PAS. Het gaat om projecten van de provincies Fryslân en...

  woensdag 4 december 2013
 6. Drenthe rekent 250 vergunningen door met AERIUS

  Begin oktober rekende de provincie Drenthe 43 Nb-wet vergunningen door met AERIUS. In vervolg op deze pilot werden onlangs nog eens 250 vergunningen met AERIUS geanalyseerd op stikstofeffecten.

  donderdag 14 november 2013
 7. Planning PAS en AERIUS

  Het Rijk en de provincies hebben een nieuw tijdpad voor de PAS vastgesteld, waarbij de PAS in de loop van 2014 in werking zal treden. Zodra de PAS van kracht is, zal ook AERIUS vrij beschikbaar...

  woensdag 13 november 2013
 8. Ontwikkelsprint 15: scheepvaart, zoekfunctie en workflow

  De ontwikkelaars van AERIUS hebben afgelopen maand voornamelijk gebouwd aan de Calculator. Nieuw zijn functionaliteit voor scheepvaart en zoeken op straat en huisnummer. De workflow werd herzien om...

  dinsdag 12 november 2013
 9. AERIUS in het buitenland: Noordrijn-Westfalen

  AERIUS heeft als onderdeel van de Programmadirectie Natura 2000 in oktober een werkbezoek gebracht aan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tijdens de bijeenkomst, onderdeel van een recente...

  zondag 10 november 2013
 10. AERIUS voorziet Polderhack van data en mankracht

  Op 26 en 27 oktober vond de Polderhack plaats als onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven. Boeren, hackers en designers bouwden gezamenlijk aan IT-oplossingen...

  donderdag 7 november 2013

Pagina's