Nieuws

 1. Werkgroep spreekt advies uit over AERIUS Register

  De werkgroep AERIUS is bijeengekomen om te adviseren over de ontwikkeling van AERIUS Register. Aan de sessie...

  dinsdag 25 februari 2014
 2. Emissiekentallen scheepvaart gepubliceerd

  In opdracht van IenM heeft TNO samen met AERIUS emissiekentallen voor scheepvaart geactualiseerd.

  dinsdag 18 februari 2014
  Emissiekengetallen scheepvaart
 3. Leden VNO-NCW aan de slag met AERIUS

  Ruim 40 vertegen-woordigers uit het bedrijfsleven bezochten op 30 januari de AERIUS introductiedag voor...

  dinsdag 4 februari 2014
 4. Ontwikkelsprint 16: AERIUS Monitor en Register

  In de ontwikkelsprint van januari legde het AERIUS team het technisch fundament voor de producten Register en Monitor. Met Register zullen de bevoegde gezagen straks de uitgifte van...

  dinsdag 28 januari 2014
 5. Kwaliteit van informatie in AERIUS gewaarborgd

  Adviesbureau PBLQ HEC heeft een review uitgevoerd naar de kwaliteit van de informatie in AERIUS en het toekomstig beheer...

  dinsdag 28 januari 2014
 6. Pilot Fryslân #3: Calculator berekent stikstofeffecten van saldering

  De provincie Fryslân, een agrariër van de Waddeneilanden en AERIUS voeren samen een pilot uit...

  dinsdag 28 januari 2014
 7. PAS-bureau van start

  Deze maand is het PAS-bureau van start gegaan. Het bureau ondersteunt bevoegde gezagen bij het verlenen van Nb-wet-vergunningen onder de Programmatische Aanpak Stikstof. Medewerkers van het bureau...

  dinsdag 14 januari 2014
 8. EZ, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR werken samen aan luchtkwaliteit in AERIUS

  Vandaag ondertekenden het ministerie van EZ, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR een samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van luchtkwaliteit in AERIUS.

  vrijdag 20 december 2013
 9. VNO NCW positief over vier casussen industrie

  Maandag 25 november vond een presentatie plaats van AERIUS Calculator voor de projectgroep Lucht van VNO-NCW. De deelnemers wilden zelf de proef op de som nemen of AERIUS een geschikt instrument is...

  woensdag 11 december 2013
 10. Internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’

  Als onderdeel van een Nederlandse delegatie van EZ, RIVM en WUR heeft AERIUS een bijdrage geleverd aan de internationale workshop ‘N deposition and the Nature Directives’. De workshop werd georganiseerd....

  woensdag 11 december 2013

Pagina's