Nieuws

 1. Nu op AERIUS.nl: documentatie data Calculator

  Vanaf deze week staan de eerste 23 factsheets online over de data die aan de basis liggen van AERIUS Calculator. Ze beschrijven bijvoorbeeld de datasets met de Natura 2000-gebieden, habitattypen,...

  dinsdag 17 juni 2014
 2. Provincies rekenen prioritaire projecten door met Calculator

  De afgelopen maanden hebben de provincies de lijst met prioritaire projecten voor de PAS aangescherpt. Het gaat om projecten van groot maatschappelijk belang waarvoor binnen de PAS op voorhand...

  maandag 16 juni 2014
 3. Aanpak PAS en AERIUS ook voor andere EU lidstaten interessant

  De EU lidstaten hanteren uiteenlopende werkwijzen voor het vaststellen en beheersen van de effecten van stikstof op biodiversiteit. De Nederlandse PAS, geïnstrumenteerd met AERIUS, is een...

  woensdag 11 juni 2014
 4. App BeeThere in de prijzen bij Flora Fauna Hack

  Hoe geef je door slim combineren meerwaarde aan (open) data? Op 23 en 24 mei ging het AERIUS team in Wageningen de uitdaging aan tijdens de Flora Fauna Hack. In zeer korte tijd werd de app BeeThere...

  dinsdag 27 mei 2014
 5. Introductie AERIUS voor Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

  Op 21 mei verzorgden Mark Wilmot (AERIUS team) en Rudolf Haije (ministerie EZ/JNG) een presentatie en demonstratie van AERIUS voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en...

  woensdag 21 mei 2014
 6. Kansen voor stroomlijning instrumentarium Omgevingswet

  Het ministerie van IenM werkt aan een digitaal stelsel dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt: de Laan van de Leefomgeving. De ‘informatiehuizen’ langs deze laan zullen data en...

  woensdag 14 mei 2014
 7. Positieve reacties op AERIUS bij Vlaamse Milieumaatschappij

  Ook Vlaanderen heeft besloten om te komen tot een programmatische aanpak stikstof. Op dit moment wordt een werkgroep modellen opgericht die de mogelijkheden verkent voor een rekeninstrument dat het...

  woensdag 14 mei 2014
 8. Aantal gebruikers Calculator passeert de 500

  Sinds de eerste bèta release van AERIUS Calculator in juni 2013 is het aantal gebruikers van AERIUS Calculator gestaag gegroeid. In april werd de 500 gepasseerd. De meeste gebruikers zijn werkzaam...

  woensdag 14 mei 2014
 9. Ontwikkelsprint 19: Monitor nadert voltooiing

  De afgelopen maand stond AERIUS Monitor centraal bij het ontwikkelteam. Veel verschillende functionaliteiten werden gebouwd om op allerhande manieren inzicht te geven in de uitvoering en resultaten...

  woensdag 14 mei 2014
 10. Artikel GIS Magazine over datamanagement AERIUS

  Aan de basis van de AERIUS-berekeningen staan meer dan vijftig gegevenssets. Data die aantoonbaar van de best mogelijke kwaliteit moet zijn. AERIUS werkt hiervoor met een geformaliseerd model voor...

  dinsdag 13 mei 2014

Pagina's