Nieuws

 1. SIG reviewt broncode AERIUS

  De Software Improvement Groep (SIG) is van start gegaan met een kwaliteitstoets op de broncode van AERIUS. Voor het toekomstig beheer en de doorontwikkeling van AERIUS is het van belang dat de code...

  dinsdag 4 november 2014
 2. Quick scan ‘Trends in ammoniakconcentraties en -emissies’ aangeboden aan Kamer

  Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op dinsdag 21 oktober 2014 het rapport ‘Trends in ammoniakconcentraties en -emissies; een quick scan’ van de Commissie Deskundigen...

  donderdag 23 oktober 2014
  Meetpunt van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden, Schiermonnikoog
 3. Werkbezoek PAS en AERIUS aan Wallonië

  Net als in Nederland is ook in Wallonië stikstof een belangrijke belemmering voor het halen van Natura 2000-doelen. Op 10 oktober bracht een vertegenwoordiging van het ministerie van EZ, de...

  donderdag 16 oktober 2014
 4. Ontwerpbesluit grenswaarden voorgelegd aan Eerste en Tweede Kamer

  Op 9 oktober heeft staatssecretaris Dijksma het ontwerpbesluit grenswaarden Programmatische Aanpak Stikstof voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Als de stikstofdepositie als gevolg van een...

  maandag 13 oktober 2014
 5. Bestuurders bespreken resultaten Monitor 2014

  Op 17 september hebben staatssecretaris Dijksma, de minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen gesproken over...

  donderdag 2 oktober 2014
 6. Ontwikkelsprint 21-23: Calculator voorbereid op productiefase

  Ondersteuning voor de ontwikkeling van de PAS, in het bijzonder met AERIUS Monitor 2014, vroeg deze zomer de meeste aandacht van het AERIUS team. De resterende tijd werd gebruikt om de Calculator...

  donderdag 2 oktober 2014
 7. Afwijkende stal? Rav-codes stapelen!

  Voor het berekenen van ammoniakemissies uit stallen werkt AERIUS met emissiefactoren voor stalsystemen uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav-codes). In de AERIUS werkgroep bleek behoefte te...

  donderdag 2 oktober 2014
 8. AERIUS en de informatievoorziening voor de Omgevingswet

  Het RIVM heeft een inventarisatie gemaakt van de toets- en rekeninstrumenten die vergunningverleners gebruiken voor het beoordelen van de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving....

  dinsdag 23 september 2014
 9. Nieuw klikmodel Register in aantocht

  In drie workshops hebben toekomstig gebruikers zich afgelopen weken gebogen over de functionaliteit van AERIUS Register. Aan bod kwamen het invoeren van prioritaire projecten, de...

  donderdag 18 september 2014
 10. Meststoffenfabrikant Yara en AERIUS team bekijken stikstofeffecten nieuwe fabriek

  Kunstmestfabrikant Yara uit Sluiskil rekende met AERIUS Calculator door wat de stikstofeffecten zijn van een geplande nieuwe fabriek op Natura 2000-gebieden in Nederland. Tijdens een werkbezoek van...

  vrijdag 29 augustus 2014

Pagina's