Nieuws

 1. Teams AERIUS en RIVM op weg naar overdracht instrumentarium

  Zodra de PAS van start gaat, zal het AERIUS team het technisch en wetenschappelijk beheer van het rekeninstrument overdragen aan het RIVM. Om de overdracht soepel te laten verlopen, wordt het...

  dinsdag 3 februari 2015
 2. Update Natura 2000 habitatkaart

  Een van de belangrijkste actualisaties in Monitor 2014.2 betreft de Natura 2000 habitatkaart. Voor zo’n 50 gebieden werd nieuwe informatie over de habitats verwerkt. Goede onderlinge afspraken,...

  woensdag 14 januari 2015
 3. Cijfers Monitor 2014.2 ten grondslag aan ‘go’ terinzagelegging

  Aan de basis van het bestuurlijk besluit om de PAS ter inzage te leggen, liggen de cijfers van AERIUS Monitor 2014.2. In de weken voorafgaand aan het bestuurlijk overleg op 19 december heeft het...

  woensdag 14 januari 2015
 4. Terinzagelegging PAS van start

  Staatssecretaris Dijksma heeft het ontwerp Programma Aanpak Stikstof naar de Tweede Kamer gezonden. Van 10 januari tot en met 20 februari ligt het ontwerp ter inzage. Ook de milieueffectrapportage ...

  maandag 12 januari 2015
 5. Maak kennis met AERIUS tijdens de informatiebijeenkomsten PAS!

  Voor de terinzagelegging van de PAS organiseert het ministerie van Economische Zaken - in overleg met de provincies en het ministerie van IenM - in elke provincie een informatiebijeenkomst. Op deze...

  maandag 12 januari 2015
 6. Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode AERIUS Calculator 2014

  Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode AERIUS Calculator 2014

  donderdag 1 januari 2015
  Logo AERIUS
 7. Vrijgavebericht AERIUS Calculator 2014.1 en Register 2014.1

  Vrijgavebericht AERIUS Calculator 2014.1 en Register 2014.1

  donderdag 1 januari 2015
  Logo AERIUS
 8. PAS vanaf 10 januari 2015 ter inzage

  Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies zijn het eens over de uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Vanaf 10 januari 2015 liggen het ontwerp programma...

  vrijdag 19 december 2014
 9. Beoordeling PAS door Planbureau voor de Leefomgeving: beleidsevaluatie én leertraject

  De PAS is goed voor natuur en economie, mits overheden en sectoren alle zeilen bijzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat...

  woensdag 3 december 2014
 10. Vlaanderen brengt stikstofmodellen samen voor PAS

  Voor de ondersteuning van de PAS in Vlaanderen zullen de Vlaamse stikstofverspreidingsmodellen VLOPS en IFDM bijeengebracht worden onder één gebruikersinterface. Analoog aan AERIUS kan met dit...

  maandag 1 december 2014

Pagina's