Nieuws

 1. Bestuurders bespreken resultaten Monitor 2014

  Op 17 september hebben staatssecretaris Dijksma, de minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen gesproken over...

  donderdag 2 oktober 2014
 2. Ontwikkelsprint 21-23: Calculator voorbereid op productiefase

  Ondersteuning voor de ontwikkeling van de PAS, in het bijzonder met AERIUS Monitor 2014, vroeg deze zomer de meeste aandacht van het AERIUS team. De resterende tijd werd gebruikt om de Calculator...

  donderdag 2 oktober 2014
 3. Afwijkende stal? Rav-codes stapelen!

  Voor het berekenen van ammoniakemissies uit stallen werkt AERIUS met emissiefactoren voor stalsystemen uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav-codes). In de AERIUS werkgroep bleek behoefte te...

  donderdag 2 oktober 2014
 4. AERIUS en de informatievoorziening voor de Omgevingswet

  Het RIVM heeft een inventarisatie gemaakt van de toets- en rekeninstrumenten die vergunningverleners gebruiken voor het beoordelen van de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving....

  dinsdag 23 september 2014
 5. Nieuw klikmodel Register in aantocht

  In drie workshops hebben toekomstig gebruikers zich afgelopen weken gebogen over de functionaliteit van AERIUS Register. Aan bod kwamen het invoeren van prioritaire projecten, de...

  donderdag 18 september 2014
 6. Meststoffenfabrikant Yara en AERIUS team bekijken stikstofeffecten nieuwe fabriek

  Kunstmestfabrikant Yara uit Sluiskil rekende met AERIUS Calculator door wat de stikstofeffecten zijn van een geplande nieuwe fabriek op Natura 2000-gebieden in Nederland. Tijdens een werkbezoek van...

  vrijdag 29 augustus 2014
 7. Ontwikkelsprint 20: AERIUS Monitor en Calculator

  In de lopende sprint zetten de AERIUS ontwikkelaars vol in op de tijdige en zorgvuldige afronding van Monitor. Nadat deze week de resultaten van Monitor 2014 al beschikbaar kwamen, zal 30 juni de...

  donderdag 19 juni 2014
 8. Cijfers ontwikkelingsruimte en ontwikkelbehoefte beschikbaar

  Deze week zijn de cijfers voor ontwikkelingsruimte en ontwikkelbehoefte beschikbaar gekomen zoals berekend met AERIUS Monitor 2014. De resultaten maken zichtbaar wat de gevolgen zijn van...

  donderdag 19 juni 2014
 9. Nu op AERIUS.nl: documentatie data Calculator

  Vanaf deze week staan de eerste 23 factsheets online over de data die aan de basis liggen van AERIUS Calculator. Ze beschrijven bijvoorbeeld de datasets met de Natura 2000-gebieden, habitattypen,...

  dinsdag 17 juni 2014
 10. Provincies rekenen prioritaire projecten door met Calculator

  De afgelopen maanden hebben de provincies de lijst met prioritaire projecten voor de PAS aangescherpt. Het gaat om projecten van groot maatschappelijk belang waarvoor binnen de PAS op voorhand...

  maandag 16 juni 2014

Pagina's