Nieuws

 1. Gebruikersacceptatietest AERIUS in volle gang

  Vier dagen lang onderwerpen zo’n 80 toekomstige gebruikers AERIUS Calculator aan een stevige praktijktest, oftewel de Gebruikers Acceptatietest (GAT). Op 24 maart vond alweer de derde testdag...

  woensdag 25 maart 2015
 2. AERIUS versterkt inzet op datamanagement

  Met de komst van een nieuw teamlid zet het AERIUS team vanaf deze maand extra in op datamanagement. Jan Skornsek gaat zich bezighouden met het maken van goede afspraken over dataleveranties met de...

  maandag 23 maart 2015
 3. De PAS door de ogen van bedrijven

  De PAS lééft bij haar toekomstige gebruikers, zo bleek wel uit de grote aantallen ondernemers die de informatieavonden bezochten. Zij zitten te wachten op de mogelijkheid om weer te investeren en...

  zaterdag 28 februari 2015
 4. Calculator blijft vrij beschikbaar

  Voor de terinzagelegging van de PAS is een bèta versie van AERIUS Calculator vrij beschikbaar gesteld. Inmiddels is besloten dat dit zo blijft. U heeft géén inlogcode meer nodig om het instrument...

  donderdag 26 februari 2015
 5. Terinzagelegging PAS afgelopen

  Op 20 februari liep de terinzagelegging van de PAS ten einde. In totaal maakten meer dan 500 bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en burgers gebruik van de gelegenheid om hun visie...

  donderdag 26 februari 2015
 6. Ontwikkelsprint #25 en #26: Meldingen makkelijk met Calculator

  In de ontwikkelsprints 25 en 26 heeft het AERIUS team de grenswaarderegeling van de PAS geïmplementeerd in de Calculator. De gebruiker ziet direct of zijn project onder de grenswaarde valt en kan...

  donderdag 26 februari 2015
 7. Volle zalen bij informatiebijeenkomsten PAS en AERIUS

  Met steeds zo’n 75 tot 300 bezoekers per avond hebben de twaalf provinciale informatiebijeenkomsten over de PAS en AERIUS grote belangstelling getrokken. Het AERIUS team stond klaar om...

  maandag 16 februari 2015
  PAS informatieavond in Drenthe
 8. Teams AERIUS en RIVM op weg naar overdracht instrumentarium

  Zodra de PAS van start gaat, zal het AERIUS team het technisch en wetenschappelijk beheer van het rekeninstrument overdragen aan het RIVM. Om de overdracht soepel te laten verlopen, wordt het...

  dinsdag 3 februari 2015
 9. Update Natura 2000 habitatkaart

  Een van de belangrijkste actualisaties in Monitor 2014.2 betreft de Natura 2000 habitatkaart. Voor zo’n 50 gebieden werd nieuwe informatie over de habitats verwerkt. Goede onderlinge afspraken,...

  woensdag 14 januari 2015
 10. Cijfers Monitor 2014.2 ten grondslag aan ‘go’ terinzagelegging

  Aan de basis van het bestuurlijk besluit om de PAS ter inzage te leggen, liggen de cijfers van AERIUS Monitor 2014.2. In de weken voorafgaand aan het bestuurlijk overleg op 19 december heeft het...

  woensdag 14 januari 2015

Pagina's