Nieuws

 1. Beoordeling PAS door Planbureau voor de Leefomgeving: beleidsevaluatie én leertraject

  De PAS is goed voor natuur en economie, mits overheden en sectoren alle zeilen bijzetten. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat...

  woensdag 3 december 2014
 2. Vlaanderen brengt stikstofmodellen samen voor PAS

  Voor de ondersteuning van de PAS in Vlaanderen zullen de Vlaamse stikstofverspreidingsmodellen VLOPS en IFDM bijeengebracht worden onder één gebruikersinterface. Analoog aan AERIUS kan met dit...

  maandag 1 december 2014
 3. PAS gaat ter inzage

  Op 18 november hebben Rijk en provincies overeenstemming bereikt dat het ontwerp Programma Aanpak Stikstof op 10 januari 2015 ter inzage wordt gelegd. Het besluit is een zogenoemd ‘geclausuleerd go...

  zondag 30 november 2014
 4. Opleiding PAS en AERIUS in ontwikkeling

  Nu de inwerkingtreding van de PAS dichterbij komt, wordt als onderdeel van de implementatie ook hard gewerkt aan een opleiding voor de PAS en AERIUS. Het PAS-bureau gaat dit organiseren, in...

  maandag 24 november 2014
 5. Presentatie Java evenement J-Fall 2014: Rekenen met je videokaart

  Resultaten van AERIUS zijn meestal klaar terwijl de gebruiker wacht. Hoe kunnen die omvangrijke berekeningen zo snel worden uitgevoerd? Het ICT-geheim is dat het om steeds dezelfde berekeningen...

  maandag 24 november 2014
 6. INTERVIEW “De werkgroep zat achter het stuur van de ontwikkeling van AERIUS”

  In oktober vond de 24e ontwikkelsprint van AERIUS plaats. Na twee jaar ontwikkelen is de Calculator gereed, staat Register in de steigers en heeft Monitor de totstandkoming van de PAS ondersteund....

  maandag 24 november 2014
 7. Ontwikkelsprint #24: Stikstofdepositie per habitattype in beeld

  In sprint 24 bouwde het AERIUS ontwikkelteam een nieuw filter in Monitor waarmee de gebruiker per habitattype de stikstofdepositie op een gebied kan bekijken. De gebiedssamenvattingen van Monitor...

  maandag 24 november 2014
 8. SIG reviewt broncode AERIUS

  De Software Improvement Groep (SIG) is van start gegaan met een kwaliteitstoets op de broncode van AERIUS. Voor het toekomstig beheer en de doorontwikkeling van AERIUS is het van belang dat de code...

  dinsdag 4 november 2014
 9. Quick scan ‘Trends in ammoniakconcentraties en -emissies’ aangeboden aan Kamer

  Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op dinsdag 21 oktober 2014 het rapport ‘Trends in ammoniakconcentraties en -emissies; een quick scan’ van de Commissie Deskundigen...

  donderdag 23 oktober 2014
  Meetpunt van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden, Schiermonnikoog
 10. Werkbezoek PAS en AERIUS aan Wallonië

  Net als in Nederland is ook in Wallonië stikstof een belangrijke belemmering voor het halen van Natura 2000-doelen. Op 10 oktober bracht een vertegenwoordiging van het ministerie van EZ, de...

  donderdag 16 oktober 2014

Pagina's