Nieuws

 1. Nieuw: Masterclass AERIUS Connect

  Bent u technisch gebruiker van AERIUS en wit u uw kennis verdiepen over AERIUS Connect en het informatiemodel IMAER? Neem dan deel aan de nieuwe Masterclass Connect waar we gezamenlijk kennis en...

  donderdag 17 september 2015
  Masterclass Connect
 2. Sprint 30 en 31: Nieuwe versies van Calculator en Register

  De start van de PAS maakte het werk van het AERIUS team de afgelopen sprints anders dan anders. Veel aandacht ging naar het monitoren en waar nodig optimaliseren van de performance en het uitvoeren...

  dinsdag 15 september 2015
  Kwelder
 3. Verspreidingsmodel verkeersemissies SRM2 volledig geïntegreerd in AERIUS

  AERIUS berekent de verspreiding van verkeersemissies met Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. In 2015 heeft het AERIUS team hier nieuwe broncode voor...

  maandag 14 september 2015
  Verkeer
 4. Factsheets beschikbaar voor gebruik informatiemodel IMAER

  IMAER is het informatiemodel van AERIUS dat beschrijft hoe de in- en uitvoerbestanden van AERIUS er uit moeten zien. Om het gebruik van IMAER te ondersteunen heeft het AERIUS team factsheets...

  donderdag 10 september 2015
  Zescheepvaart
 5. Internationale review zeer positief over AERIUS

  Een internationale commissie van wetenschappers concludeert dat de methoden die Nederland hanteert voor de berekening van de emissie van ammoniak, het meten van de ammoniakconcentraties in de lucht...

  woensdag 9 september 2015
  Meetstation
 6. Partiële wijziging PAS gebaseerd op AERIUS Monitor 2015

  Vandaag start de terinzagelegging van de partiële wijziging van het Programma Aanpak Stikstof. De wijziging is gebaseerd op berekeningen met AERIUS Monitor 2015. Deze versie van Monitor bevat...

  maandag 7 september 2015
  Stal
 7. Nieuwe versies AERIUS Register en Calculator

  Op 25 augustus zijn nieuwe versies vrijgegeven van AERIUS Register 2014 en AERIUS Calculator 2014. De nieuwe versie van Register (bètaversie 2014.1) biedt een verbeterde ondersteuning van het...

  donderdag 27 augustus 2015
 8. AERIUS vol in bedrijf in eerste maand PAS

  In de eerste maand van de PAS zijn AERIUS Calculator, Register en Connect intensief gebruikt en lijkt het systeem in basis goed te functioneren. In totaal werden zo’n 50.000 berekeningen uitgevoerd...

  donderdag 20 augustus 2015
  Afvalverwerking
 9. Nieuwe hotfixes

  Onvolkomenheden die een directe impact hebben op de werking van AERIUS worden zo snel mogelijk verbeterd. Dit zijn zogenoemde 'hotfixes'. De volgende nieuwe hotfixes voor Calculator en Register...

  woensdag 12 augustus 2015
 10. Artikel Tijdschrift Lucht: de depositieruimte van de PAS berekend met AERIUS

  Rond de start van de PAS verscheen een PAS-special van het Tijdschrift Lucht met onder meer een artikel over de berekening van de depositieruimte met AERIUS. De publicatie gaat uitgebreid in op het...

  maandag 10 augustus 2015

Pagina's