Nieuws

 1. PAS-Campus in ontwikkeling

  De PAS-Campus biedt professionals opleidingen over de PAS en AERIUS. De afgelopen maanden heeft het PAS Bureau gewerkt aan het opzetten van het project, het bepalen van de doelgroepen en leerdoelen...

  vrijdag 3 april 2015
 2. Keuzes rond vergunningverlening geven richting aan Register

  Op 9 en 10 maart 2015 vond een werkatelier plaats over toestemmingverlening onder de PAS en functionele eisen die daaruit volgen voor AERIUS Register. De groep bestond uit een kleine twintig...

  vrijdag 3 april 2015
 3. AERIUS ondersteunt ontwikkeling provinciale beleidsregels

  De afgelopen periode heeft het AERIUS team de provincies ondersteund in hun proces om te komen tot provinciale beleidsregels voor de PAS, in het bijzonder de grenswaarde voor maximale uitbreiding....

  dinsdag 31 maart 2015
  Varkens
 4. TNO oordeel over AERIUS opnieuw positief

  TNO voert jaarlijks een doelmatigheidsonderzoek uit naar het AERIUS-instrumentarium. De conclusie in 2015 is opnieuw verheugend: ‘De AERIUS Calculator is geschikt voor het berekenen van de effecten...

  donderdag 26 maart 2015
 5. Gebruikersacceptatietest AERIUS in volle gang

  Vier dagen lang onderwerpen zo’n 80 toekomstige gebruikers AERIUS Calculator aan een stevige praktijktest, oftewel de Gebruikers Acceptatietest (GAT). Op 24 maart vond alweer de derde testdag...

  woensdag 25 maart 2015
 6. AERIUS versterkt inzet op datamanagement

  Met de komst van een nieuw teamlid zet het AERIUS team vanaf deze maand extra in op datamanagement. Jan Skornsek gaat zich bezighouden met het maken van goede afspraken over dataleveranties met de...

  maandag 23 maart 2015
 7. De PAS door de ogen van bedrijven

  De PAS lééft bij haar toekomstige gebruikers, zo bleek wel uit de grote aantallen ondernemers die de informatieavonden bezochten. Zij zitten te wachten op de mogelijkheid om weer te investeren en...

  zaterdag 28 februari 2015
 8. Calculator blijft vrij beschikbaar

  Voor de terinzagelegging van de PAS is een bèta versie van AERIUS Calculator vrij beschikbaar gesteld. Inmiddels is besloten dat dit zo blijft. U heeft géén inlogcode meer nodig om het instrument...

  donderdag 26 februari 2015
 9. Terinzagelegging PAS afgelopen

  Op 20 februari liep de terinzagelegging van de PAS ten einde. In totaal maakten meer dan 500 bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en burgers gebruik van de gelegenheid om hun visie...

  donderdag 26 februari 2015
 10. Ontwikkelsprint #25 en #26: Meldingen makkelijk met Calculator

  In de ontwikkelsprints 25 en 26 heeft het AERIUS team de grenswaarderegeling van de PAS geïmplementeerd in de Calculator. De gebruiker ziet direct of zijn project onder de grenswaarde valt en kan...

  donderdag 26 februari 2015

Pagina's