Nieuws

 1. Dubbelinterview in iBestuur: Ontwikkelen zonder zekerheden

  Een systeem ontwikkelen voor vijftien opdrachtgevers om beleid vorm te geven dat nog niet eens in de besluitvormingsfase zit? Magazine iBestuur maakte een dubbelinterview over de ontwikkeling van...

  woensdag 13 april 2016
 2. Habitattypekaarten breed gebruikt

  De kaart met habitattypen in AERIUS wordt in de eerste plaats gemaakt voor de PAS. Maar inmiddels wordt de kaart ook dankbaar gebruikt voor andere doelen, onder meer door ecologisch adviseurs. ...

  maandag 11 april 2016
  Habitatkartering
 3. Overgang van ontwikkeling naar beheer van AERIUS voltooid

  Per 1 april heeft het RIVM AERIUS volledig in beheer genomen en is het ontwikkelproject van AERIUS afgesloten. Hiermee is een einde gekomen aan de overdracht van de ontwikkelaars aan de beheerders,...

  maandag 11 april 2016
 4. Op weg naar doorontwikkeling Monitor als tool voor gebiedsrapportages

  Dit najaar publiceert het PAS-Bureau de eerste landelijke monitoringrapportages over de PAS, samen met 118 onderliggende rapportages over elk van de betrokken Natura 2000-gebieden. AERIUS Monitor...

  donderdag 3 maart 2016
  Ecologische herstelmaatregelen: plaggen
 5. Nieuwe brochure: Calculating the room for deposition under the Dutch Integrated Approach to Nitrogen, using AERIUS

  In juni 2015 publiceerde het Tijdschrift Lucht een artikel van het AERIUS team over de berekening van de depositieruimte van de PAS. Op verzoek van deelnemers aan de Dutch Nitrogen Tour is het...

  woensdag 24 februari 2016
 6. Uitzondering op de mogelijkheid tot melden via Calculator

  Meldingen van activiteiten met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde kunt u rechtstreeks vanuit AERIUS Calculator doen. Voor één bijzondere situatie is het melden van uitbreiding van...

  woensdag 24 februari 2016
 7. IMAER geslaagd voor NEN3610-toets

  IMAER, het informatiemodel van AERIUS, voldoet aan de NEN3610-norm voor informatiemodellen op het gebied van geodata. De conformiteitstoets werd uitgevoerd door Geonovum. Na de succesvolle toets is...

  vrijdag 5 februari 2016
  Logo AERIUS
 8. Meldingsbevestigingen worden weer verzonden

  Initiatiefnemers die vanuit AERIUS Calculator een melding doen ontvangen gewoonlijk een bevestiging van hun melding. Vanaf zaterdag 9 januari tot maandag 18 januari 15:30 uur zijn deze...

  maandag 18 januari 2016
  Logo AERIUS
 9. Geen meldingsbevestiging ontvangen?

  Initiatiefnemers die vanuit AERIUS Calculator een melding doen ontvangen gewoonlijk een bevestiging van hun melding. Vanaf zaterdag 9 januari tot dinsdag 12 januari 16:30 uur zijn deze...

  woensdag 13 januari 2016
  Logo AERIUS
 10. Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode AERIUS Calculator 2015

  Toelichting toepassingsbereik en beschrijving rekenmethode AERIUS Calculator 2015

  vrijdag 1 januari 2016
  Logo AERIUS

Pagina's