Wijzigingen in Open Data-sets

dinsdag, 22 augustus 2017

Het RIVM publiceert momenteel 6 AERIUS datasets als Open Data (WebFeatureServices, WFS). Deze datasets vormen een onderdeel van AERIUS Connect.  In voorbereiding op de release van AERIUS 2016.1 zijn de beschikbare Open Data-sets deels gewijzigd. Dat heeft mogelijk gevolgen voor zelf ontwikkelde scripts die gebruikt worden om de data te benaderen.  

Wat is er gewijzigd

De datasets zijn uitgebreid. Waar nodig is de structuur aangepast en de documentatie verbeterd. Zo is de webservice Open Data – Actuele depositieruimte uitgebreid met informatie over de oorspronkelijke beschikbare, afgeboekte, gereserveerde, benutte, en beschikbare ruimte.  De webservice ‘vastgestelde depositieruimte’ is opgenomen in de webservice  Open Data – Actuele depositieruimte, en vervalt daarmee als aparte webservice.

 Aanpassingen scripts

Gebruikers kunnen de datatsets vanuit hun eigen (geo-) systemen bevragen, of de datasets downloaden en verder bewerken.  Heeft u zelf scripts ontwikkeld om deze Open Data te benaderen, dan is aanpassing van de scripts na release van AERIUS 2016.1 mogelijk nodig.  Met vragen hierover kunt u contact opnemen met de Helpdesk Pas Bureau.

Over Open Data

Data die met publiek geld zijn bekostigd moeten ook publiekelijk toegankelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van Open Data voor de overheid. De door het RIVM gepubliceerde datasets worden ontsloten via het Nationaal Georegister.