Wetsvoorstel PAS naar Tweede Kamer

dinsdag, 25 juni 2013
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het wetsvoorstel PAS ingediend bij de Tweede Kamer. 
Het wetsvoorstel brengt helderheid in de regels waarmee natuur en economie in Natura 2000-gebieden met elkaar in evenwicht worden gebracht.
 
De Tweede Kamer mag zich nu uitspreken over het wetsvoorstel. Met het indienen van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 inclusief de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State voor iedereen beschikbaar.