VNO NCW positief over vier casussen industrie

woensdag, 11 december 2013

Maandag 25 november vond een presentatie plaats van AERIUS Calculator voor de projectgroep Lucht van VNO-NCW. De deelnemers wilden zelf de proef op de som nemen of AERIUS een geschikt instrument is voor het aanvragen van een vergunning. Daartoe waren vier casussen uitgewerkt op basis van door de projectgroep aangeleverde emissiegegevens van vier bedrijven.

De casussen varieerden in complexiteit van een enkele bron tot een gehele industriële inrichting met transport van en naar de inrichting. In alle casussen toonde AERIUS haar meerwaarde en concludeerde de projectgroep dat AERIUS Calculator het aanvragen van een vergunning sterk vereenvoudigt en versnelt. Ook ontstaat met de komst van de Calculator helderheid over de manier waarop een aanvraag moet worden onderbouwd.

Door de deelnemers werden onder andere vragen gesteld over:

  • De overeenstemming en samenwerking van de Rijksoverheid bij de ontwikkeling van rekenmodellen op het dossier Natuur en luchtkwaliteit
  • De uitgangspunten van de PAS ten aanzien van bestaande activiteiten door de industrie
  • Transport van en naar industriële inrichtingen en hoe dit mee te nemen in de onderbouwing van een vergunningaanvraag
  • De mogelijkheden onder de PAS tot intern salderen binnen een inrichting
  • De afronding en inwerkingtreding van de PAS

Vervolg: AERIUS introductiedag voor achterban VNO NCW
De bijeenkomst krijgt een vervolg op 30 januari 2014 met een gezamenlijk georganiseerde AERIUS-introductiedag voor de brede achterban van VNO-NCW. De bijeenkomst wordt gehouden bij AERIUS IT-leverancier Terremark op Schiphol. Tijdens de introductiedag is het mogelijk om onder deskundige begeleiding te leren werken met AERIUS en naar wens een eigen casus uit te werken. Nadere informatie over de introductiedag volgt op deze website.