Vlaanderen brengt stikstofmodellen samen voor PAS

maandag, 1 december 2014

Voor de ondersteuning van de PAS in Vlaanderen zullen de Vlaamse stikstofverspreidingsmodellen VLOPS en IFDM bijeengebracht worden onder één gebruikersinterface. Analoog aan AERIUS kan met dit instrument zowel de beleidsontwikkeling als de vergunningverlening worden ondersteund. Het besluit komt voort uit een serie overleggen van de Vlaamse modellenwerkgroep PAS waarbij het AERIUS team de Nederlandse kennis en ervaring heeft gedeeld.

Jan Verheeke is onafhankelijk voorzitter van de modellenwerkgroep. Hij legt uit dat bij de modelkeuze is geredeneerd vanuit de behoefte van de Vlaamse PAS. “De berekeningen voor de vergunningverlening moeten consistent zijn met de berekeningen op basis waarvan je het beleid maakt, monitort en eventueel bijstuurt. Het instrument moet daarom zowel op het niveau van individuele bedrijven als op landelijk niveau kunnen rekenen. Deze gedachte is geïnspireerd op de manier waarop Nederland de PAS operationaliseert met behulp van AERIUS.”

Om het gewenste instrument te realiseren zal Vlaanderen twee bestaande stikstofmodellen onder één schil samenbrengen. Het eerste model is IFDM, dat sterk is in het berekenen van verspreiding op korte afstand. IFDM kan ook lijnbronnen doorrekenen en bevat een module voor gebouwen-invloed. Het tweede model is VLOPS: de Vlaamse implementatie van OPS dat ook de rekenkern van AERIUS vormt. Dit model wordt vooral ingezet voor modellering van stikstofverspreiding op lange afstand, maar kan ook verspreiding op korte afstand goed berekenen. 

Verheeke vervolgt: “Een tweede belangrijke eis voor ons nieuwe instrument is dat het kan samenwerken met AERIUS. Economische ontwikkelingen in België veroorzaken stikstofdepositie in Nederland en vice versa. Voor zowel de Nederlandse als de Belgische PAS is het dus van belang om zicht te hebben op de emissie en depositie door het buurland. Er zal daarom minimaal sprake moeten zijn van harmonisatie van rekeninstrumenten.”

Juridische borging van de PAS is een derde groot aandachtspunt voor de Vlamingen. De foutenmarge waar men in de modellenwereld aan gewend is, vormt juridisch gezien een uitdaging, stelt Verheeke. “Ook op dat punt voorzie ik veel interactie met Nederland.”

Naar een Vlaamse PAS
In april 2014 heeft de Vlaamse regering besloten dat er een PAS moet komen. Tegelijk is ook de rechtsgrond voor de PAS vastgesteld. Via een Voorlopige PAS (VPAS) in de zomer van 2015 moet in 2017 de Definitieve PAS (DPAS) gereed zijn om in 2019 volledig in werking te kunnen treden. In 2017 moet ook het rekeninstrument klaar zijn voor gebruik.

Meer informatie: