Vergunningverleners aan de slag met ontwerp AERIUS Register

woensdag, 26 juni 2013

De ontwikkeling van AERIUS Register, het huishoudboekje van de ontwikkelingsruimte, is van start. Deze maand schetsten vergunningverleners samen met het AERIUS Team het ontwerp voor Register. Het ontwikkelteam presenteert de eerste schermen tijdens de werkgroep bijeenkomst van 2 juli.

In een eerste werksessie werd het proces van vergunningverlening vormgegeven inclusief de rol van AERIUS Register. De vergunningverleners gingen in twee groepen aan de slag om te inventariseren welke acties noodzakelijk zijn vanaf het moment van een vergunningaanvraag met een PDF uit AERIUS Calculator tot het toedelen van de ontwikkelingsruimte in een besluit. Hierbij was het van belang om te beoordelen of acties binnen of buiten AERIUS Register moeten plaatsvinden.

Op basis van de input en het weergegeven proces ontwikkelde het AERIUS Team voor een tweede werksessie een opzet voor de schermen van AERIUS Register. De deelnemers doorliepen de schermen om te bekijken of het geformuleerde proces goed was uitgewerkt en bruikbaar in de praktijk. Veel aandacht ging naar de gehanteerde begrippen, het onderscheiden van rollen & rechten en de werkwijze van AERIUS Register naast de Calculator. Het AERIUS Team verwerkt de suggesties en opmerkingen voor de presentatie van de schermen tijdens de werkgroep bijeenkomst op 2 juli.