Update storing mobiele werktuigen AERIUS Calculator

vrijdag, 10 juni 2022

De storing in de berekeningen van mobiele werktuigen is geanalyseerd en wordt op 21 juni opgelost. Tot die tijd is er een work around beschikbaar.

Wat is er aan de hand?

AERIUS Calculator geeft mogelijk afwijkende resultaten bij mobiele werktuigen die als puntbron of lijnbron zijn ingevoerd, mobiele bronnen die als vlakbron zijn ingevoerd worden wel correct berekend. Dit is het geval sinds de release van Calculator 2021 in januari en wordt hersteld op 21 juni.

Uit de eerste steekproeven blijkt dat de afwijking in de bijdrage van de mobiele bron (ingevoerd als punt of lijn) maximaal 10% is dichtbij de bron en daarna afneemt, zodat op meer dan 500 meter geen afwijking meer zichtbaar is.

Work around tot release op 21 juni

Deze storing zal worden opgelost in een release van AERIUS Calculator versie 2021.1 op 21 juni. Tot dan kunnen initiatiefnemers gebruik blijven maken van AERIUS Calculator zolang zij mobiele bronnen invoeren als een vlak. Ná de release kan voor mobiele werktuigen weer gebruik gemaakt worden van punt- en lijnbronnen.

Initiatiefnemers die sinds januari 2021 berekeningen gedaan hebben met mobiele bronnen als punt of lijn worden geadviseerd de berekening na 21 juni te herhalen. Initiatiefnemers die op basis van zo’n berekening een aanvraag ingediend hebben worden geadviseerd contact op te nemen met het bevoegde gezag.

Over de release van AERIUS Calculator versie 2021.1 op 21 juni zal volgende week meer informatie beschikbaar komen.