Update bericht uitstel actualisatie

vrijdag, 18 november 2022

Vorige week is aangegeven dat de releasedatum van 22 november 2022 voor de actualisatie van AERIUS helaas niet haalbaar is. Meer informatie over de nieuwe releasedatum volgt naar verwachting eind volgende week.

Zoals aangegeven is de reden van uitstel de geconstateerde fout op de emissiefactor die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen die werd ontdekt in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. De fout heeft geen invloed op AERIUS Calculator 2021, de nu wettelijk voorgeschreven versie in het kader van toestemmingverlening. AERIUS Calculator 2021 kan daarom nog steeds gebruikt worden voor berekeningen voor vergunningverlening.