Uitstel inwerkingtreding van de partiële herziening van het PAS en release AERIUS

woensdag, 8 februari 2017

De ingangsdatum van de partiële herziening van het PAS is op basis van bestuurlijk overleg uitgesteld. Daarmee verschuift ook de releasedatum van AERIUS.  De partiële herziening van het PAS zal niet eerder dan 1 maart 2017 in werking treden. Tot die tijd blijven AERIUS Register en de meldingenmodule van AERIUS Calculator gesloten.  De definitieve datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar het PAS-bureau.

Meer informatie