Uitnodiging Ontwikkeldag AERIUS - Concreet aan de slag

dinsdag, 3 april 2018
Screenshot van Wens tot release

We nodigen u uit voor de Ontwikkeldag AERIUS, op donderdag 17 mei in Het Huis te Utrecht. De doorontwikkeling van AERIUS staat deze dag centraal.  De ontwikkeldag is het specialistische vervolg op de drukbezochte kennisdagen PAS en AERIUS. Tijdens de Ontwikkeldag AERIUS zijn we op zoek naar gebruikerservaringen met AERIUS.  Het is belangrijk dat u al weet hoe AERIUS werkt voor het PAS, en dat u actief wil meedenken hoe het beter kan en waar de prioritering zou moeten liggen.

Concreet aan de slag met de doorontwikkeling van AERIUS

Het PAS bestaat sinds 2015, maar blijft voortdurend in ontwikkeling. Na de drukbezochte kennisdagen PAS en AERIUS in maart en april, is het in mei tijd voor een specialistisch vervolg. Een dag volledig in het teken van de (door)ontwikkeling van AERIUS.  Op deze dag gaan we AERIUS-gebruikers met ervaring mee laten draaien in het AERIUS-project. Wat komt er kijken bij het formuleren, uitwerken en prioriteren van de wensen? In de eerdere gebruikersdagen over AERIUS ging het veel over het PAS of kennismaking met AERIUS. Hierdoor kwamen we vaak aandacht tekort voor het uitwerken met nieuwe ontwikkelingen. We merken ook dat dit werk vaak wordt onderschat. Daarom gaan we met de deelnemers die nieuwe wensen inbrengen of willen meedenken bij bestaande wensen, ervaren hoe het is om wensen functioneel en in samenhang uit te werken. Aan het eind van de dag wordt door verschillende groepen een voorstel gepresenteerd. Deze oogst van de dag vormt direct input voor de Change Advisory Board van AERIUS (CAB), die adviseert over de besteding van het budget voor ontwikkelingen in AERIUS.   

Wat gaan we precies doen?

  • We nemen deelnemers eerst kort mee in het proces van softwareontwikkeling voor het PAS: organisatie, wat is er tot nu toe gerealiseerd, welke opgaven liggen er nog en hoe zijn die geprioriteerd?
  • Vervolgens gaan we aan de slag! In teams gaan we gewenste functionaliteiten doordenken en functioneel én technisch uitwerken. Functioneel beheerders en ontwikkelaars van AERIUS zijn aanwezig om te assisteren om van (uitgewerkte) ideeën te komen tot concrete implementatie voorstellen. Afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers zelf haken zij in bij bestaande wensen voor producten en services van AERIUS, of kan er aan nieuwe ideeën worden gewerkt.
  • Als afsluiting van de dag mogen de teams hun ideeën presenteren aan onze eigen ‘AERIUS dragons’. Binnen een competitieve vorm van de “Dragons Den” vindt zo reflectie op de voorstellen plaats. Overtuig je de Dragons? Dan wordt het idee met een hoge prioriteit ingebracht in de CAB, en dus is de kans op realisatie heel groot!

 

Wilt u graag zelf zien hoe het proces ‘van wens tot implementatie’ eigenlijk gaat en wat de rol van de Change Advisory Board precies is? Kijk dan vooral de korte film!

https://www.aerius.nl/nl/nieuws/animatie-maakt-besluitvorming-nieuwe-aerius-functionaliteiten-inzichtelijk

Is het iets voor mij?

Deze dag is niet bedoeld als informatiedag over de PAS of AERIUS. Deze dag willen we een slag maken naar concrete ontwikkelopgaven voor het PAS. We zijn daarom vooral op zoek naar gebruikerservaringen met AERIUS. Het maakt niet uit of u slechts één product van AERIUS kent of allemaal, of wat uw achtergrond is (bedrijfsleven, overheid, advieswereld of nog anders). Het belangrijkste is dat u weet hoe AERIUS werkt voor het PAS, en dat u actief wil meedenken hoe het beter kan en waar de prioritering zou moeten liggen.

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden:

https://wingalgemeen.typeform.com/to/bHkEMG

U kunt direct aangeven welke ideeën u wellicht al heeft, of bij welke bestaande verbeteropgaven u wilt meedenken.

Bijlagen