Tweede Kamer steunt PAS-filosofie

woensdag, 21 september 2011

Staatssecretaris Bleker heeft vorige week steun gekregen van de Tweede Kamer voor de werkwijze en aanpak van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Kamer is wel bezorgd over de snelheid van het proces en over sommige aspecten van de uitwerking. Dat bleek in het Algemeen Overleg over mest dat op woensdag 14 september werd gehouden.

De PAS stond niet op de agenda van het overleg maar kwam wel vrij uitvoerig aan de orde naar aanleiding van de brief over de stand van zaken die de dag ervoor naar de Tweede Kamer was gestuurd. Daarbij werd aangedrongen op tempo in het proces. Staatssecretaris Bleker benadrukte dat het belangrijkste doel van de PAS is om weer houdbare vergunningen te kunnen verlenen, en dat daarvoor bestuurlijk en juridisch precisiewerk is vereist. Eind dit jaar wil hij een werkbaar plan gereed hebben. Bleker sloot zich aan bij de kwalificatie 'licht positief' voor het gehele PAS-proces, die vanuit de Kamer was geopperd.

Op vragen antwoordde de bewindsman onder meer dat er voldoende middelen nodig zijn voor Natura 2000 en dat daar om die reden prioriteit aan wordt gegeven in het proces van decentralisatie van het natuurbeleid. Ook verzekerde hij dat de effecten van de snelheidsgrens van 130 kilometer in de PAS worden meegenomen en dat hij gaat onderzoeken of er een milieu-effectrapportage nodig is voor de PAS als geheel. Het rekeninstrument AERIUS, waarmee de stikstofdepositie in kaart wordt gebracht, zal zo transparant mogelijk worden gemaakt, zegde hij daarnaast toe.