Tweedaagse in Ede levert veel bruikbaar inzicht op

zaterdag, 12 februari 2011

Op de speciale bijeenkomst over het Binnenveld die op 18 en 19 januari in Ede werd gehouden, werden de contouren zichtbaar van een conceptvergunning en (de handleiding voor) een stikstofparagraaf in het beheerplan.

Wat ook zichtbaar was, waren veel punten die nog moeten worden opgelost voordat de gebiedsgerichte fase van de PAS half maart van start gaat. De bijeenkomst had daarmee aan zijn doel beantwoord. Het was vooral de bedoeling geweest om de drie belangrijke PAS-instrumenten - de ecologische herstelstrategieƫn, Aerius (de rekentool voor stikstofdepositie) en de potentiƫle ontwikkelruimte - met een praktijkvoorbeeld op hun werking te toetsen. Er waren presentaties over alle drie, en over een reeks deelaspecten zoals effectgerichte maatregelen en beheersmaatregelen, watermaatregelen, de verschillende varianten voor de ontwikkelruimte, het inschatten van de ontwikkelbehoefte en het verlenen van vergunningen. Discussie was er over de rol van bedrijven met piekbelasting qua stikstof - moeten zij worden afgeremd om ruimte te scheppen voor andere bedrijven? - en over bedrijven waarvan de te vergunnen extra stikstofuitstoot onder een vast te stellen drempelwaarde valt: worden ze wel of niet meegerekend bij de bepaling van de ontwikkelruimte? Wel, was het meest gehoorde antwoord op laatstgenoemde vraag. Aan het eind van de bijeenkomst kon een redelijk gevorderde handleiding worden besproken voor het opstellen van de stikstofparagraaf. Net als de paragraaf zelf en de conceptvergunning is die intussen weer terug naar het laboratorium om in de volgende bijeenkomst, te houden op 17 en 28 februari over de andere twee pilotgebieden, verder aan de praktijk te worden getoetst. Een samenvatting van de bijeenkomst is te vinden op Natura 2000-website.