Tussensprint voor gebruiksklare instrumenten

maandag, 18 april 2011

Vijf opleidingsdagen in de eerste helft van april boden niet alleen de deelnemers inzicht in de PAS-instrumenten AERIUS en Herstelstrategieën. Ze leverden ook feedback op. Die werd in de afgelopen week gebruikt om in een ware tussensprint beide tools 100% gebruiksklaar te krijgen voor het begin van Fase III op 15 april. Dat lukte bijna.

Het webinstrument Herstelstrategieën kon op een aantal fronten nog zo worden verbeterd dat het nu op hoofdlijnen beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers in de provincies. 'We gaan ervan uit dat er nu geen grote veranderingen meer nodig zijn,' zegt projectleider Dorien Brunt. De opstellers van de gebiedsanalyses moeten ervan uit kunnen gaan dat het instrument waarmee ze nu werken, in grote lijnen het zelfde is als dat wat ze na het vaststellen van de definitieve PAS ter beschikking zal staan. Kleine veranderingen worden natuurkijk nog wel doorgevoerd als ze de instrumenten ten goede komen.

Intussen zijn ook de nieuwe servers geleverd waarop vooral voor het gebruik van het rekeninstrument AERIUS werd gewacht. Daardoor kunnen meer rekenvragen worden afgehandeld en dat zal vooral ook vloeiender gebeuren. 'Dat bleek op de opleidingsdagen geen overbodige luxe,' zegt projectleider Mark Wilmot, verwijzend naar het enthousiasme waarmee de deelnemers daar 'aan het rekenen sloegen'.

Aan het webgereedschap Herstelstrategieën kon in de afgelopen weken onder meer informatie op het gebied van de fauna worden toegevoegd: een apart informatief hoofdstuk en extra informatie bij alle relevante strategieën. De komende tijd wordt verder gewerkt om de vogeldoelen volledig te integreren.

Ook zijn nu, naast die voor de habitattypes, de herstelstrategieën op landschapsniveau beschikbaar - op één na, die door omstandigheden enigszins vertraagd binnenkort zal worden toegevoegd. Verder is er op veler verzoek voor gezorgd dat, in de Kennisbank bij de PAS-instrumenten, de herstelstrategieën en de algemene inleiding ook als afzonderlijke documenten beschikbaar zijn. Er zijn verbeteringen aangebracht in de aansluiting tussen de verschillende instrumenten, en tenslotte leverden de opleidingsdagen stof voor het aanbieden in de Kennisbank van antwoorden op veelgestelde vragen. In deze Kennisbank is ook het Startpakket Fase III beschikbaar, dat alle basisinformatie over de PAS bevat.

Bij het rekeninstrument AERIUS is de laatste weken vooral aandacht besteed aan het 'kleine leed' dat uit de cursusdagen naar voren kwam. Die dagen leverden de verantwoordelijke projectgroep veel informatie op over de inzetbaarheid in de praktijk. Bepaalde schermen die nog niet duidelijk waren zijn voorzien van tekst en uitleg, of zo aangepast om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Daarvoor is in een aantal gevallen nog wat meer tijd nodig. Ook wordt er nog hard gewerkt om een plek te geven aan de lokale bronbestanden die pas kort voor de start van Fase III beschikbaar kwamen. Voor de habitattypen geldt dat deze in twee fasen beschikbaar komen, omdat de kwaliteitsslag die nodig is meer tijd vergt dan vooraf ingeschat.