TNO review van AERIUS Calculator positief

woensdag, 19 juni 2013
TNO heeft in opdracht van het ministerie van EZ een evaluatie uitgevoerd naar de doelmatigheid van AERIUS Calculator. TNO acht AERIUS Calculator geschikt voor het berekenen van stikstofdeposities voor de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). 
Doel van de evaluatie was om een onafhankelijke beoordeling te geven over inhoudelijke aspecten en functionaliteiten van de Calculator. Daarbij heeft TNO met name gekeken naar de betrouwbaarheid van de implementatie van het rekenprogramma OPS, dat in AERIUS de verspreiding van stikstof door de lucht berekent. Ook is de onderbouwing van het toepassingsbereik van de calculator beoordeeld. Het rapport borduurt voort op een eerdere evaluatie van AERIUS door Voogt et al. uit 2011. 
 
TNO beoordeelt AERIUS als geschikt voor het berekenen van deposities van projecten en plannen ten behoeve van vergunningverlening voor de Nb-wet. De OPS rekenkern is voor deze toepassing van voldoende kwaliteit en is op de juiste wijze geïmplementeerd in de calculator. Ook de functionaliteit is als goed beoordeeld; het datamanagement is goed op orde en de software architectuur is verbeterd sinds eerdere versies. Tenslotte wordt de calculator gekwalificeerd als zeer gebruiksvriendelijk.  
 
Meer informatie: