TNO oordeelt gunstig over doelmatigheid van rekeninstrument AERIUS

donderdag, 15 december 2011

Onderzoekinstituut TNO heeft in een evaluatie van de doelmatigheid van het rekeninstrument AERIUS van de PAS een overwegend gunstig oordeel uitgesproken. Op het onderdeel 'aspecten van doelmatigheid' scoorde AERIUS op alle punten groen licht ('situatie bevredigend, actie niet nodig'). Op de meer inhoudelijk gerichte onderdelen werd die score in gelijke mate afgewisseld met een oranje licht ('actie aanbevolen maar niet meteen nodig of al in gang gezet'). Een rode score werd op geen enkel punt genoteerd.

AERIUS is de webtoepassing die speciaal is gemaakt om onder verschillende voorwaarden de huidige en toekomstige depositie te berekenen in een bepaald Natura 2000-gebied. Een nieuwere versie van AERIUS, waaraan nu wordt gewerkt, kan de depositie ook per locatie berekenen onder diverse omstandigheden, maar de evaluatie van TNO had betrekking op AERIUS 1.3. Die kwam in september gereed en werd gebruikt voor gebiedsanalyses in Fase III van de voorbereiding van de PAS.

De beoordeling door TNO gebeurde in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte behelst een kwalitatieve beoordeling van de kwaliteit, de wijze waarop provinciaal en gebiedsgericht beleid in het instrument zijn opgenomen, de ecologische relevantie en de doelmatigheid. Dit onderdeel is gebaseerd op interviews met gebruikers en medewerkers van de projectorganisatie. Het tweede gedeelte omvat een meer technische en cijfermatige beoordeling van AERIUS: architectuur, software en de uitgevoerde berekeningen. Hier wordt onderscheid gemaakt in een wetenschappelijk oordeel, een oordeel over de documentatie, over de software, de gebruiksvriendelijkheid en de wijze waarop het beleid is geïmplementeerd. Het meeste oranje scores toont het onderdeel 'documentatie', waar op verschillende punten wordt geconstateerd dat hier nog aan wordt gewerkt. Alleen groene lichten scoort het onderdeel gebruiksvriendelijkheid, waar de beoordelaars lof over hebben voor de gebruikersinterface, de presentatie, de gebruiksmogelijkheden en de compleetheid van de gepresenteerde gegevens.

Het evaluatierapport, dat in de eerste week van december werd afgerond, is dezer dagen door staatssecretaris Bleker van EL&I aan de Tweede Kamer aangeboden.TNO oordeelt gunstig over doelmatigheid van rekeninstrument AERIUS