TNO oordeel over AERIUS opnieuw positief

donderdag, 26 maart 2015

TNO voert jaarlijks een doelmatigheidsonderzoek uit naar het AERIUS-instrumentarium. De conclusie in 2015 is opnieuw verheugend: ‘De AERIUS Calculator is geschikt voor het berekenen van de effecten van projecten en plannen op de deposities ten behoeve van de Nb-wet vergunningverlening en voor het uitvoeren van de berekeningen in het kader van AERIUS Monitor.’

Het onderzoek van TNO is vooral gericht op AERIUS Calculator. Het ging deze keer om bètaversie 8, waarin SRM2 is opgenomen als rekenkern voor wegverkeer. Nieuw was dit jaar de beoordeling van het gebruik van de Calculator in AERIUS Monitor. Op basis van haar onderzoek concludeert TNO het volgende:

  • De rekenkern (OPS en SRM2) is voor deze toepassing in de Calculator van voldoende kwaliteit.
  • Het OPS model en SRM2 zijn op de juiste wijze geïmplementeerd in AERIUS Calculator.
  • Het datamanagement is zeer goed op orde.
  • De software architectuur is meer volwassen geworden ten opzichte van AERIUS 1.3. en de bètaversie van de Calculator.
  • De Calculator is zeer gebruikersvriendelijk.

Ook geeft TNO uiteraard een aantal aandachtspunten mee. Punten over de modelontwikkeling worden meegenomen in het Overleg rekenmethoden AERIUS; punten over de documentatie worden opgepakt door het AERIUS team.

Kwaliteitsmanagement AERIUS

Het TNO-onderzoek maakt deel uit van een serie kwaliteitstoetsen van AERIUS. Eerder deze maand werd een review afgerond van de broncode van AERIUS door de Software Improvement Group. De reviewers oordeelden dat de code van AERIUS qua kwaliteit boven het marktgemiddelde ligt. Met name verbeteringen in documentatie, alsmede een geleidelijke overdracht aan toekomstig beheerder RIVM zou de overdraagbaarheid en onderhoudbaarheid verder kunnen vergroten.

Een derde toets betreft de evaluatie van de interpretatie en implementatie van de beleidsuitgangspunten van de PAS in AERIUS door het ECN. Dit onderzoek wordt naar verwachting binnen enkele weken afgerond.

Tot slot wordt een zogenaamde schouw uitgevoerd door het RIVM. Hierbij beoordeelt het RIVM de kwaliteit van de emissiegegevens waarvan AERIUS Monitor uitgaat bij de berekening van de deposities. Ook bekijkt het RIVM hoe de door AERIUS berekende totale concentraties en deposities zich verhouden tot meetgegevens van het RIVM.

Meer informatie