Terugkoppeling gebruikerssessie AERIUS 10 maart

dinsdag, 22 maart 2022

Op donderdag 10 maart hielden we de eerste (online) AERIUS Calculator gebruikerssessie van 2022. Hartelijk dank aan de ruim 60 mensen die vooraf de vragenlijst hadden ingevuld. Natuurlijk waren we blij verrast met de bijna 200 mensen die hebben deelgenomen aan de sessie zelf. Bedankt namens het hele AERIUS team voor jullie aanwezigheid en feedback! Het is duidelijk dat we bezig zijn de verbinding weer te leggen vanuit de ontwikkeling van AERIUS met de gebruikers en dat dit ook nodig is.

In de bijlagen van deze email is de volgende informatie opgenomen:

1. De presentatie zoals die tijdens de sessie is toegelicht.

2. Een terugkoppeling waar wordt ingegaan op de vragen, wensen en suggesties die in de vragenlijst en in de bijeenkomst naar voren zijn gebracht. Deze zijn gegroepeerd in de volgende onderdelen:

- Zorgen over juridische houdbaarheid van beleidskeuzes

- PDF (export) en resultaat weergave

- Ondersteuning voor de gebruiker om te komen tot correcte invoer voor AERIUS

- Wensen die verder ter tafel kwamen

Mocht je in deze terugkoppeling een onderwerp missen dat is besproken of ingebracht tijdens de sessie, dan verzoeken we je dit via de mail te laten weten. Hiervoor kun je gebruik maken van de helpdesk van BIJ12.

Er wordt nog gewerkt aan een uitgebreide Q&A voor de beantwoording van de vragen die tijdens de (deel)sessie mondeling en in de chat zijn gesteld. Deze wordt nagezonden. Verder is tijdens de presentatie een demo gegeven die is opgenomen en op aanvraag beschikbaar.

Het Handboek Werken met AERIUS Calculator is te downloaden via Handboeken. Indien u suggesties heeft voor onderdelen die in het handboek kunnen worden uitgebreid, kunt u dit via de mail laten weten.

Het eerstvolgende moment staat gepland voor 21 april 2022. Dan organiseren we een gebruikersdag, waarin we samen AERIUS vanuit verschillende perspectieven verkennen. Doel van de dag is om de toekomst van AERIUS te ontdekken en de ontwikkeling samen vorm te geven. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over deze (hybride) dag.

 

Met dank en hartelijke groet,

Het AERIUS team

Bijlagen