Terugkoppeling Gebruikersdag: Wat is er met de input gedaan

donderdag, 22 december 2016
Foto van de AERIUS Gebruikersdag

Het AERIUS team kijkt terug op een geslaagde gebruikersdag. We hebben veel input ontvangen, waar we mee aan de slag zijn gegaan. We koppelen daarom ook graag de stand van zaken hiervan terug.

Calculator

De opmerking over documentatie van de de wijzigingen die bij (vooral tussentijdse) modelversies worden doorgevoerd,  is natuurlijk direct meegenomen.  Voelt u zich als gebruiker vooral uitgenodigd om concrete vragen of opmerkingen over specifieke factsheets/release-notes aan ons door te geven!    Eventuele tussentijdse releases (hotfixes) worden ook gedocumenteerd in de bijbehorende release-notes.

Een aantal gebruikers zocht naar duidelijkheid over behandeling van SRM1wegen. Dit onderwerp wordt opgepakt door een expertteam binnen het RIVM. We hopen u hierover spoedig te kunnen informeren.

Gebruikers vroegen om een multi-edit functie voor bronnen. Vooralsnog is het antwoord hierop dat dit het handigste kan worden gedaan door het aanpassen van het .gml bestand. Er moet nog worden bekeken of/hoe dit soort grafische functionele wensen (bijvoorbeeld ook het beschikbaar maken van een meetlat) in de ontwikkellijn van het product passen.

Gebruikers vroegen ook om het kunnen invullen van jaargemiddelde intensiteiten voor binnenvaart, met aanvullend de vraag of dit ook mogelijk is voor verkeersintensiteiten. Aan de uitwerking voor het onderdeel scheepvaart wordt hard gewerkt, hopelijk lukt het die wens al in de komende release (15 februari) te realiseren. De vraag betreft verkeersintensiteiten moet nog verder worden uitgewerkt voor daaraan gebouwd kan gaan worden

PDF:

Er is een eerste inventarisatie uitgevoerd van het nut en de noodzaak van de verschillende informatie kenmerken in de Bijlage bij Vergunningverlening (PDF). Een voorbeeld is de wens om een extra marker die de hoogste toename op OR-relevante hexagoon aangeeft. Geconcludeerd werd dat er best veel wensen zijn, die zowel beleidsmatig als juridisch eerst getoetst moeten worden voor ze in AERIUS kunnen landen. Een vervolgsessie is wenselijk om een en ander concreter uit te werken. Daarin zal de programmamanager PAS (Maarten Kool) het voortouw nemen. We hopen erg dat het lukt om het resultaat van deze discussie al beschikbaar te kunnen stellen bij de release van Register op 15 februari

Register

Voor de noodzakelijke issues gerelateerd aan de NB-wetswijziging per 1 januari is een extra release ingepland voor eind 2016. Hiervoor worden o.a. relevante teksten in de Bijlagen en de verwijzingen in teksten aangepast en worden de Beschermde natuurmonumenten uit AERIUS verwijderd.

Connect

Tijdens het Connect Cafe bleek dat gebruikers behoefte hadden aan extra toelichting over het gebruik van de optie researcharea. Aan die wens is ter plekke invulling gegeven.

Daarnaast gaven gebruikers aan dat ze graag het maximaal aantal gelijktijdig uit te voeren rekenopdrachten (nu max. 3) zouden willen verhogen. Dat wordt in de komende release op 15 februari gerealiseerd.

Gelijktijdig met deze nieuwe AERIUS release komt er een nieuwe IMAER-versie (versie 2.0) en wordt een aantal Open Data sets gepubliceerd in de vorm van webservices (WFS)