Terinzagelegging PAS afgelopen

donderdag, 26 februari 2015

Op 20 februari liep de terinzagelegging van de PAS ten einde. In totaal maakten meer dan 500 bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en burgers gebruik van de gelegenheid om hun visie te geven op de PAS. De ministeries van EZ en IenM, in samenspraak met de provincies en het ministerie van Defensie, zullen hierop reageren in een Nota van Antwoord.

De Nota van Antwoord wordt gepubliceerd op de website van de PAS. Indieners van de zienswijzen ontvangen de Nota ook persoonlijk. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen van het PAS-programma, de gebiedsanalyses en de plan-MER/passende beoordeling.

Staatssecretaris Dijksma heeft toegezegd medio maart opnieuw met de Tweede Kamer te spreken over de PAS, waarbij ook de zienswijzen aan bod komen. Het streven is dat de PAS medio april wordt vastgesteld.

Meer informatie